Spotkanie z Rzeczniczką Praw Dziecka

O zwiększeniu udziału w tworzeniu lepszej ochrony najmłodszych i o wzmocnieniu współpracy obu instytucji w zakresie ochrony praw dziecka rozmawiał prezes KRRP Włodzimierz Chróścik z Rzeczniczką Praw Dziecka, Moniką Horna-Cieślak.

W poniedziałek, 8 kwietnia w siedzibie Rzecznika Praw Dziecka odbyło się spotkanie Włodzimierza Chróścika, prezesa KRRP z Moniką Horna-Cieślak, Rzeczniczką Praw Dziecka oraz zastępcą RPD r.pr. Adamem Chmurą. W rozmowie wzięła udział także r.pr. Paulina Masłowska, ekspertka w dziedzinie praw dziecka, prawa karnego i rodzinnego.

Spotkanie miało na celu wzmocnienie współpracy obu instytucji w zakresie ochrony praw dziecka. Pozytywnie odniesiono się do uregulowania kwestii reprezentacji dziecka – zasygnalizowano potrzebę wprowadzenia sprofilowanych szkoleń skierowanych do reprezentantów.

Rozmawiano o konkretnych umiejętnościach, jakie powinni posiadać reprezentanci dziecka, z wyróżnieniem kompetencji miękkich (przeprowadzenie rozmowy w celu nawiązania kontaktu z reprezentowanym dzieckiem czy udział w przesłuchaniu dziecka). Z uwagi na specyfikę powierzonego zadania poruszono także kwestię umożliwienia reprezentantom korzystania z superwizji. Odniesiono się także do kwot stawek z urzędu za reprezentowanie dziecka w sądzie.

Krajowa Izba Radców Prawnych rozbudowuje ofertę szkoleń dla radców prawnych i aplikantów, w tym także w obszarze szeroko pojętej ochrony praw dzieci. 4 kwietnia br. na platformie e-KIRP odbył się webinar pt.  „Reprezentant dziecka w postępowaniu karnym – rola i zadania”. Czytaj więcej na: https://kirp.pl/premiera-nowego-szkolenia-dla-radcow-prawnych/ Szkolenie prowadziła r.pr. Paulina Masłowska, znana z zaangażowania w pomoc dzieciom pokrzywdzonym przestępstwami, współpracuje z wiodącymi organizacjami pozarządowymi w dziedzinie ochrony praw dzieci (m.in. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę).

Zobacz także