Spotkanie Zespołu ds. doręczeń elektronicznych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych

25 listopada br. ma zostać uruchomiona w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych specjalna zakładka do dokonywania doręczeń – potwierdzono na spotkaniu działającego przy Ministerstwie Sprawiedliwości Zespołu ds. doręczeń elektronicznych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego, które odbyło się 9 listopada z udziałem przedstawicieli KRRP.  

Na spotkaniu zaprezentowano projektowane funkcjonalności nowej zakładki do doręczeń. Dotychczasowa zakładka „Dokumenty”, przez którą dzisiaj sądy dokonują doręczeń, nadal będzie funkcjonować, jednak skorzystanie z niej po 25 listopada nie spowoduje już skutku doręczenia, a będzie pełnić jedynie funkcję informacyjną.

Omawiano również inne zagadnienia oraz zarys problemów i propozycje ich rozwiązań w zakresie funkcjonowania portalu, w oparciu o analizy przygotowane przez Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP. Poruszono również ważny dla radców temat związany z możliwością utworzenia w przyszłości „kalendarza pełnomocnika”.

Strony zgodziły się co do konieczności dalszej współpracy, kontynuowania prac w zakresie udoskonalania portalu i omawiania bieżących problemów, w tym zgłaszanych przez radców prawnych.

Kolejne spotkanie Zespołu ds. doręczeń elektronicznych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego zaplanowane jest na 8 grudnia br. Będzie dotyczyło m.in. działania nowej zakładki dotyczącej doręczeń.

Zobacz także