Sprawozdanie z posiedzenia Zespołu ds ETPCz

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją (w załączeniu) statystyk dotyczących liczby spraw przeciwko Polsce rozstrzygniętych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w 2017 r. , które zgodnie z treścią wyroków ETPCz Polska zobowiązana jest wykonać i  których wykonanie monitoruje Komitet Ministrów. Zakres tematyczny spraw, które są w trakcie wykonywania przez Polskę jest szeroki, a największe grupy spraw obejmują tematykę związaną (poza przewlekłością postępowań) z kontaktami z dzieckiem (tzw. Sprawy dot. Konwencji Haskiej) oraz zakresu zastosowania art. 3 (opieka medyczna w zakładach karnych, sprawy dotyczące więźniów niebezpiecznych w zakresie kontroli osobistych, tajnych więzień CIA, możliwości przeprowadzenia ceremonii zawarcia związku małżeńskiego w warunkach więziennych).

Załączniki do pobrania

Zobacz także