Sprawozdanie z trzeciego posiedzenia grupy CDDH-EXP

Publikujemy sprawozdanie z trzeciego posiedzenia Grupy Redakcyjnej Rady Europy ds. swobody wypowiedzi i jej relacji z innymi prawami człowieka (Drafting Group on Freedom of Expression and Links to Other Human Rights, CDDH-EXP) przekazane przez  Departament do Spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przedmiotem posiedzenia była analiza projektu Przewodnika po dobrych praktykach w zakresie godzenia prawa do swobody wypowiedzi z innymi prawami i wolnościami człowieka. Zachęcamy do zapoznania się z tym sprawozdaniem. Dodatkowe informacje można znaleźć też na stronie internetowej Rady Europy poświęconej prawom człowieka.

Załączniki do pobrania

Zobacz także