Spotkanie z General Managerem Europejskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw ECLA

Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Elwira Szurmińska-Kamińska, Sekretarz KRRP, spotkali się 22 maja w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych  z dr. Michaelem Henningiem General Managerem Europejskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw ECLA. W spotkaniu uczestniczył również r.pr. Waldemar Koper, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.

Przedmiotem spotkania było omówienie zasad współpracy pomiędzy ELCA a Krajową Radą Radców Prawnych oraz zacieśnienie tej współpracy.
Europejskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw ECLA jest organizacją międzynarodową, skupiającą samorządy i stowarzyszenia reprezentujące interesy prawników wykonujących zawód w formie umowy o pracę. ECLA powstała w 1983 roku w Belgii, a od 1990 roku, na podstawie królewskiego dekretu, stała się stowarzyszeniem prawa belgijskiego.
Do podstawowych celów działalności ECLA należy reprezentowanie interesów organizacji członkowskich na forum europejskim i międzynarodowym, rozwijanie centrów nauki, dokumentacji oraz kontaktów wspierających wymianę informacji pomiędzy członkami, organizacja spotkań, konferencji i seminariów na tematy prawnicze, w szczególności związane z Unią Europejską oraz promocja badań i studiów nad prawem, zwłaszcza poprzez publikacje naukowe.

Zobacz także