Sprawy osób LGBT przed ETPC

Zapraszamy do zapoznania się z raportami komunikacyjnymi Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ETPC (w załączeniu) w języku angielskim dotyczącymi spraw LGBT (w tym problematyki niemożności sformalizowania związku, niemożności uznania związku zawartego za granicą, kwestii podatkowych etc.) – to informacja dla polskiego rządu o sześciu skargach skierowanych przeciwko Polsce dotyczących osób LGBT. Materiały zostały zakomunikowane 20.06.2020 r. i są oficjalnie dostępne w bazie orzecznictwa HUDOC ETPC. Dodatkowe informacje znajdują się także na stronie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pod linkiem: https://www.hfhr.pl/etpc-zakomunikowal-polskiemu-rzadowi-skargi-dotyczace-braku-ochrony-prawnej-dla-zwiazkow-osob-tej-samej-plci-w-polsce/

Załączniki do pobrania

Zobacz także