Stacjonarne posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji

Zakończyło się pierwsze stacjonarne w XI kadencji posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych, które w dniach 10-11 września 2021 r. odbyło się w Warszawie. Wzięli w nim udział członkowie KRRP, przedstawiciele organów KIRP, Dziekani Rad OIRP nie pełniący funkcji w Krajowej Radzie, a także zaproszeni goście.

Pierwszy dzień obrad rozpoczął Prezes KRRP – Włodzimierz Chróścik od oficjalnego powitania i przedstawienia wszystkich obecnych oraz przekazania bieżących informacji dotyczących funkcjonowania samorządu radcowskiego. Obecny na posiedzeniu członek Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezes KRRP X kadencji – Maciej Bobrowicz dokonał symbolicznego przekazania mosiężnego dzwonka używanego podczas obrad KRRP. Prezes Włodzimierz Chróścik wraz z obecnymi i byłymi członkami KRRP podziękowali mec. Maciejowi Bobrowiczowi za dotychczasową pracę na rzecz samorządu. Gościem specjalnym członków KRRP był dr hab. Adam Bodnar, któremu uroczyście wręczono najwyższe w Krajowej Izbie Radców Prawnych odznaczenie złotą honorową odznakę „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”. Wyrazy  uznania w imieniu wszystkich radców prawnych przekazał Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik dziękując za wieloletnią współpracę, postawę, zaangażowanie i sposób działania, który jest dla radców prawnych wzorem. Laudację na cześć gościa wygłosił prof. Rafał Stankiewicz – Kierownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji.

– Liczymy, że Pan Profesor wciąż będzie nas wspierał w naszych zadaniach, wskazywał kierunki i współpracował z naszym samorządem, a także będzie niezmiennie drogowskazem do wartości, które są dla nas wszystkich wspólne – mówił Włodzimierz Chróścik

–  To jest dla mnie niezwykły zaszczyt, ponieważ jest to wyróżnienie od osób, które doskonale rozumieją zadania jakimi zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich, a także na czym polega praca Rzecznika w tych trudnych dla nas czasach – powiedział Adam Bodnar.

Podczas posiedzenia jednym z głównych tematów podjętych przez Radę był aktualny stan prac budowlano-remontowych w lokalu KIRP przy ul. Powązkowskiej 15. Członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych oceniali postępy i gotowość do przeprowadzki, która planowana jest już niebawem. Będzie to pierwsze własne biuro Krajowej Izby Radców Prawnych, stanowiące wizytówkę blisko 60-tysięcznego środowiska radcowskiego. Wystrój biura zostanie utrzymany w nowoczesnym stylu, jednocześnie podkreślając tradycję i profesjonalizm samorządu reprezentującego interesy zawodowe radców prawnych.

Krajowa Rada Radców Prawnych głosowała uchwałę dokonującą zmian w Regulaminie zasad wypełniania obowiązku doskonalenia, jak również omówiła realizację programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych i harmonogram działań zmierzających do organizacji Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w przyszłym roku.

Drugi dzień rozpoczął się od dyskusji i podjęcia kierunkowych decyzji w zakresie informatyzacji KIRP. Omówiono kierunek rozwoju systemów informatycznych w KIRP, których zadaniem jest przede wszystkim ułatwienie funkcjonowania samorządu i obsługa jego członków.

W drugiej części posiedzenia omówiono Kierunki zmian w Regulaminie aplikacji radcowskiej. Przedstawiono obecnie funkcjonujące rozwiązania i podjęto decyzję o wprowadzeniu nowych form wsparcia procesu dydaktycznego, edukacji i organizacji. Wśród propozycji zmian w Regulaminie Aplikacji wymieniono zmianę formułę odbywania kolokwiów z zakresu prawa gospodarczego (na pisemną) oraz prawa spółek handlowych, (na ustną), wydłużenie czasu odbywania kolokwiów pisemnych (6h jak na egzaminie radcowskim), zmieniono formy zajęć na aplikacji, premiowanie patronów zatrudniających aplikantów, obowiązek ewaluacji zajęć z uwzględnieniem oceny realizacji postulatu praktyczności.

Omówiono kwestie dotyczące obchodów jubileuszu 40-lecia samorządu radców prawnych, ustalono datę na jaką planowane jest odbycie Nadzwyczajnego Zjazdu (6 lipca 2022) oraz utworzenie kalendarza inicjatyw w 2022 r. Szeroko dyskutowano również na temat zakresu działania komisji, funkcjonowania i zasad obowiązujących w samorządzie.

Do końca bieżącego roku planowane są jeszcze co najmniej cztery spotkania członków KRRP w formule wideo i stacjonarnej.

 

 

 

 

 

Zobacz także