Stanowisko CCBE z 15.09.2017 r. o potrzebie ochrony tajemnicy zawodowej

Stanowisko Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) o potrzebie ochrony tajemnicy zawodowej/zachowania poufności wymiany informacji między prawnikiem a klientem 15/09/2017. Stosowny dokument w załączeniu.

Zobacz także