Stanowisko CCBE dotyczące projektu Dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie opodatkowania

Przedstawiamy odpowiedź Rady na projekt zmian Komisji Europejskiej do Dyrektywy 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do raportowanych uzgodnień transgranicznych (15/09/2017).

Dokument w załączeniu.

Zobacz także