Stanowisko Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie wolnych mediów

Wolne media to wolni ludzie.

Wolność przekazywania i otrzymywania informacji jest fundamentem państwa demokratycznego, a wolne i niezależne media są gwarantem wykonywania nadzoru społecznego nad osobami sprawującymi władzę państwową w imieniu społeczeństwa.

Mając na uwadze powyższe Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych wspiera protestujących w dniu wczorajszym dziennikarzy i wydawców mediów komercyjnych. Proponowane przez rządzących regulacje wprowadzające daninę od przychodów z reklam mają na celu nałożenie na prywatnych nadawców i wydawców nadmiernego ciężaru ekonomicznego, a w konsekwencji narażenie społeczeństwa na ograniczenie   możliwości otrzymywania informacji.

W demokratycznym państwie prawa takie działanie nie powinno mieć miejsca.

Przewodniczący Komisji Praw Człowieka
Krajowej Rady Radców Prawnych
r.pr. Bartłomiej Tkacz

Zobacz także