Stanowisko KRRP do druku 3751 – Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej