Stanowisko KRRP na rozprawie przed Trybunałem

8 marca przedstawiciele KRRP –  działającej  jako amicus curiae w sprawie wniosków o stwierdzenie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym – prof. Sławomir Patyra i dr Przemysław Mijal zaprezentowali stanowisko naszego samorządu w tej sprawie, w oparciu o przygotowaną w Ośrodku Badań Studiów i Legislacji opinię wskazującą na niezgodność z Konstytucją RP przepisów w/w ustawy.
Na rozprawie w dniu 9 marca obecny będzie także prezes KRRP Dariusz Sałajewski.
Tekst opinii: https://kirp.pl/komunikat-prasowy-w-sprawie-opinii-amicus-curiae-dla-trybunalu-konstytucyjnego

Zobacz także