Stanowisko Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 lipca 2022 r.

W czterdziestą rocznicę uchwalenia ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych podkreśla, że zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego, powołanym do świadczenia pomocy prawnej oraz ochrony praw i wolności obywatelskich, a samorząd zawodowy radców prawnych na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Wyrażamy uznanie wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom, radcom prawnym, którzy – zgodnie z rotą ślubowania – swoje obowiązki zawodowe wypełniają sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachowując tajemnicę zawodową, kierując się zasadami etyki oraz sprawiedliwości i w ten sposób przyczyniają się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Kierujemy słowa podziękowania za długoletnie zaangażowanie do członków samorządu zawodowego radców prawnych oraz wszystkich osób, które na przestrzeni lat położyli podwaliny pod niezależny samorząd radcowski, a następnie wytrwale pracowali na rzecz jego rozwoju i jego silnej pozycji w systemie wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych szczególne słowa wdzięczności kieruje do Prezesów Krajowej Rady Radców Prawnych oraz innych osób sprawujących funkcje w organach samorządu, za długoletnią i oddaną służbę na rzecz samorządu zawodowego radców prawnych, zaangażowanie w podnoszenie świadomości prawnej obywateli oraz odważne występowanie w obronie praworządności.

Wyrażamy przekonanie, że silny i niezależny samorząd radców prawnych pozostaje istotną gwarancją ochrony demokratycznego państwa prawnego, prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz ochrony praw i wolności obywatelskich, i w konsekwencji, wykonywanie zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego wymaga istnienia niezależnego samorządu.

 

Zobacz także