Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie proponowanych zmian w Prawie o ustroju sądów powszechnych i ustawie o Sądzie Najwyższym

Wszelkie zmiany dotyczące funkcjonowania sądownictwa i sędziów muszą być przeprowadzane w zgodzie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, prawem Unii Europejskiej oraz wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Niezależność sądów i niezawisłość sędziów zapisana jest w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i stanowi istotę demokratycznego państwa prawnego.

Każdy z nas radców prawnych – powinien stanąć w obronie tych zasad – bez względu na wyznawany światopogląd, system wartości i przekonania, zgodnie ze swoim sumieniem i zasadami etyki radcowskiej.

Zobacz także