Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 lipca 2021 roku

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych apeluje do wszystkich organów władzy publicznej o podjęcie – w ramach swoich kompetencji – pilnych działań zmierzających do doprowadzenia do prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, w zgodzie z Konstytucją i wiążącymi Rzeczpospolitą Polską normami prawa międzynarodowego oraz z uwzględnieniem treści zapadłych w ostatnich dniach orzeczeń sądów europejskich.

Orzeczenia te potwierdziły podnoszone od kilku lat przez samorząd radców prawnych wątpliwości i obawy dotyczące negatywnych skutków zmian w systemie sądownictwa polskiego.

Uważamy, że zapewnienie niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej jest warunkiem koniecznym realizacji fundamentalnej zasady demokratycznego państwa prawa, gdyż gwarantuje bezpieczeństwo obrotu prawnego i ochronę interesów jednostek. To zaś jest znamieniem przynależności do europejskiej kultury prawnej.

Apelujemy, aby bieżące spory i ambicje polityczne nie przesłoniły nikomu celu i zadania stojącego przed każdą władzą, jakim jest troska o dobro wspólne, a przynależność do rodziny narodów europejskich i respektowanie jej dorobku prawnego jest gwarantem rozwoju cywilizacyjnego.

 

 

 

 

 

 

Zobacz także