Statuetka w rękach sędzi Agnieszki Owczarewicz – uroczystość zakończenia ogólnopolskiego konkursu „Ambasador Mediacji”

Honorowy tytuł „Ambasadora Mediacji” za 2020 rok przyznano Agnieszce Owczarewicz – sędzi Sądu Okręgowego w Warszawie, która należy do Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów ds. Mediacji GEMME. Laureatka została wybrana decyzją Kapituły Konkursu pokonując rywali z całego kraju. To jedna z pierwszych uroczystości w tym roku, która odbyła się na żywo, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

– Dostrzegając, że jednym z najistotniejszych czynników mających wpływ na wykorzystanie mediacji jest sprzyjanie przez sędziów w tej technice pracy z konfliktem oraz podejmowanie realnych działań w tym obszarze, Kapituła Konkursu przyznała Pani tytuł doceniając bardzo aktywne i wielopłaszczyznowe zaangażowanie w działania na rzecz propagowania i wykorzystania tej alternatywnej metody rozwiazywania sporów – rozpoczął uroczystość Włodzimierz Chróścik, Prezes KRRP. Podczas uroczystego zakończenia obecni byli również: Ewa-Gryc Zerych – Wieceprezes KRRP, Tomasz Parkasiewicz – Przewodniczący Kapituły Konkursu „Ambasador Mediacji” oraz Tomasz Maliński – Dyrektor Ośrodka Mediacji przy OIRP w Warszawie.

Agnieszka Owczarewicz to sędzia z ogromną wiedzą, doświadczeniem zawodowym i zaangażowaniem w promowanie mediacji w praktyce życia społecznego.

– Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, czuję się wyróżniona, zwłaszcza, że jestem sędzią okręgowym i ta praca została przez Krajową Radę Radców Prawnych dostrzeżona. Bardzo dziękuję  – mówi laureatka konkursu, sędzia Agnieszka Owczarewicz.

Obecnie laureatka jest także inicjatorką działań zespołu Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów ds. Mediacji GEMME poświęconych roli sędziów i mediacji w kontekście kredytów frankowych.

– Dała się Pani poznać jako nieoceniony sojusznik mediacji. Konsekwentnie stawia Pani czoła niełatwemu wyzwaniu przeciwdziałania schematom myślowym i nawykom, funkcjonując w swoim środowisku zawodowym jako autentyczny ambasador mediacji i wykazując zrozumienie dla faktu, że pomyślny rozwój tej instytucji zależy od współdziałania wymiaru sprawiedliwości ze środowiskiem mediatorów – podsumował działalność laureatki Tomasz Parkasiewicz, który jest również Przewodniczącym Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów KRRP i Dyrektorem Centrum Mediacji przy KRRP.

Konkurs ,,Ambasador Mediacji” nie jest ograniczony jedynie do radców prawnych – mediatorów, czego dowodem jest przyznanie tegorocznego tytułu osobie wykonującej zawód sędziego. Uczestnikami konkursu mogą być również mediatorzy nie posiadający statusu radcy prawnego, sędziowie, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, a nawet miasta, innym słowem wszyscy, którzy wyróżnili się w wykorzystaniu lub rozpowszechnianiu instytucji mediacji, jako pozasądowej metody rozwiązywania sporów, w szczególności poprzez prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji wiedzy związanej z mediacją, w tym poprzez organizowanie projektów edukacyjnych lub publikacje.

Wśród osób wyróżnionych w Konkursie, które otrzymały listy gratulacyjne znaleźli się również:

– Mieczysław Oliwa – sędzia Sądu Apelacyjnego w Bydgoszczy, prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, autor publikacji dotyczących mediacji, propagator rozwoju tej instytucji na obszarze działania sądu, wspierający działania organizacji zrzeszających mediatorów

– prof. dr hab. Łukasz Błaszczak – redaktor naczelny kwartalnika ,,ADR Arbitraż i Mediacja”, kierownik Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Wydziale Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, autor wielu publikacji naukowych dotyczących problematyki mediacji

– dr Tomasz Kałużny – sędzia i były prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku, wykładowca Podyplomowych Studiów Mediatorów Sądowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, kierujący grupą rozwiązywania i rozstrzygania sporów, jeden z pomysłodawców projektu ,,Dobre praktyki mediacyjne na Podlasiu”

– dr hab. Adam Zienkiewicz – mediator, autor publikacji poświęconych mediacji, kierownik projektu naukowego i badań pn. ,,Cele mediacji a dobór i stosowania strategii i technik mediacyjnych przez mediatorów w sporach cywilnych, w tym gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami”

Konkurs ,,Ambasador Mediacji” organizowany jest od 2020 roku przez Komisję Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów KRRP oraz ogólnopolską sieć „Ośrodków Mediacji Radców Prawnych”.

Zobacz także