Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zaprasza do udziału w pilotażowym projekcie „Szkoła Doskonalenia Praktyków Prawa. Detencja migracyjna”

Projekt skierowany jest do prawniczek i prawników odwiedzających lub gotowych odwiedzać ośrodki detencyjne, a w szczególności do osób zainteresowanych rozwijaniem wiedzy i kompetencji w zakresie litygacji strategicznej oraz praw osób migrujących umieszczonych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Krajowa Rada Radców Prawnych objęła patronat honorowy nad cyklem szkoleń.

W konsekwencji polityki rządu wobec kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej w 2021 r. w ośrodkach detencyjnych na terenie naszego kraju umieszczono ponad 4000 osób, w tym 486 dzieci pod opieką i 81 dzieci bez opieki. W Polsce osoby migranckie i ubiegające się o azyl można umieścić w detencji na okres do dwóch lat wyłącznie na podstawie ich statusu migracyjnego. Nie wszyscy zatrzymani mają dostęp do profesjonalnej pomocy prawnej. Warunki życia w ośrodkach detencyjnych w Polsce zawsze były złe, ale znacznie pogorszyły się w 2021 r. W niektórych ośrodkach detencyjnych mogą one naruszać zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania.

Organizatorzy projektu „Szkoła Doskonalenia Praktyków Prawa. Detencja migracyjna” zapraszają do udziału w zajęciach aplikantów, radców prawnych, adwokatów, a także osoby pracujące w organizacjach pozarządowych udzielających lub planujących udzielać porad prawnych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia poświęcone ustawodawstwu krajowemu i orzecznictwu w zakresie detencji imigracyjnej, orzecznictwu TSUE i ETPCz w sprawie detencji imigracyjnej, psychologii detencji, wymogom formalnym wniosku do ETPCz, warunkom w polskich ośrodkach detencyjnych oraz standardom międzynarodowym dotyczącym warunków w areszcie imigracyjnym oraz postępowaniom w sprawie odszkodowań za bezprawne zatrzymanie.

Szkoła Doskonalenia Praktyków Prawa będzie trwała dziewięć miesięcy. W ramach szkolenia zostanie przeprowadzonych 12 dwugodzinnych wykładów w formule online, zaś 28 marca 2023 r. odbędzie się stacjonarne spotkanie w Warszawie oraz wykład dr. hab. Adama Bodnara. Elementem szkolenia będą również wizyty w ośrodku detencyjnym. Ponadto zapewnione zostaną grupowe i indywidualne konsultacje z wyspecjalizowanymi prawnikami i prawniczkami oraz zaprezentowane praktyczne narzędzia, które pomogą profesjonalnie prowadzić sprawy z zakresu detencji ze względów migracyjnych.

Zgłoszenia przyjmowane są do 1 stycznia 2023 r. Rejestracja odbywa się za pomocą linku:

https://forms.gle/4azsqEu1uKvSHffJ8

Liczba miejsc ograniczona. O wynikach naboru organizatorzy poinformują drogą mailową najpóźniej  8 stycznia 2023 r.

Udział w szkole jest bezpłatny, organizatorzy pokrywają koszty związane ze spotkaniem uczestników i uczestniczek w Warszawie oraz koszty wyjazdów do ośrodka detencyjnego.

Program pilotażowy „Szkoła Doskonalenia Praktyków Prawa. Detencja migracyjna” organizowany jest przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, finansowany ze środków Danish Refugee Council.

Zobacz także