Światowy szczyt obrońców praw człowieka 29-31 października 2018 r. Paryż, Francja

W dniach od 29 do 31 października br. w Paryżu odbędzie się światowy szczyt obrońców praw człowieka. To wydarzenie organizowane z okazji 20. Rocznicy przyjęcia Deklaracji ONZ o obrońcach praw człowieka. Inicjatorem spotkania jest mechanizm Unii Europejskiej o nazwie ProtectDefenders.eu, a wydarzenie ma na celu wymianę poglądów dotyczących sytuacji obrońców praw człowieka na świecie, umożliwienie obrońcom praw człowieka wyrażenia ich głosu oraz podzielenia się często trudnymi doświadczeniami, podkreślenie wagi ich pracy oraz nierzadko związanego z tym ryzyka osobistego, a także rozważanie przyszłych możliwych działań pozwalających na wsparcie obrońców praw człowieka. Pośród organizatorów oprócz organizacji członkowskich mechanizmu ProtectDefenders.eu zrzeszającego 12 organizacji pozarządowych (w tym Światowy Ruch Praw Człowieka FIDH, organizację Obrońców Pierwszej Linii – Front Line Defenders, Światową Organizację Przeciwko Torturom OMCT, organizację Reporterzy bez Granic RSF) znajduje się także Amnesty International, Stowarzyszenie na rzecz Praw Kobiet w Rozwoju AWID oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. Praw Człowieka ISHR.

Szczyt będzie miał formę spotkań, paneli dyskusyjnych oraz warsztatów (także networkingowych) – w wydarzeniu weźmie udział ok. 150 obrońców praw człowieka, a także przedstawiciele licznych organizacji pozarządowych i innych instytucji. Cześć uczestników – obrońców praw człowieka – zostanie wyłoniona przez organizatorów w drodze rekrutacji – wystosowano otwarte zaproszenie kierowane do obrońców praw człowieka na całym świecie do przesyłania swoich zgłoszeń do udziału w szczycie. Celem tego zaproszenia jest nawiązanie kontaktu przede wszystkim z tymi osobami, które działają w odległych lub bardziej izolowanych środowiskach, zajmują się problemami rzadkimi lub mniej widocznymi na co dzień. Zgłoszenia składać można do 1 września br. poprzez stronę internetową Szczytu dostępną tutaj – wybrane kandydatury mogą także liczyć na dofinansowanie udziału.

Szczegółowe informacje oraz program dostępne są na oficjalnej stronie Światowego szczytu obrońców praw człowieka dostępnej tutaj.

Zapraszamy do zainteresowania się udziałem w tym szczególnym wydarzeniu oraz promowania tej inicjatywy także w celu dotarcia do osób szczególnie zaangażowanych na rzecz praw człowieka – obrońców praw człowieka.

Załączniki do pobrania

Zobacz także