Świętowanie Jubileuszu 35-lecia samorządu przez radców prawnych seniorów

Tego lata radcowie prawni seniorzy niemal ze wszystkich Okręgowych Izb Radców Prawnych uczestniczyli w ogólnopolskim spotkaniu integracyjnym „Poznań i okolice”, które obyło się w dniach 19­–23 lipca 2017 r. Tegoroczny wyjazd integracyjny połączyliśmy ze świętowaniem jubileuszu 35-lecia samorządu radców prawnych.

Program naszej wyprawy przebiegał wzdłuż Szlaku Piastowskiego, dzięki czemu mieliśmy okazję poznać znamienite obiekty Wielkopolski.  Zwiedziliśmy z przewodnikami Poznań, Gniezno, Ostrów Lednicki, Biskupin, Kórnik i Rogalin. Ta niezwykle atrakcyjna trasa turystyczna, przybliżyła nam okres tworzenia się polskiej państwowości, poprzez cenne pamiątki stanowiące element naszego dziedzictwa kulturowego.

Elementem nawiązującym do historycznego programu naszego spotkania było świętowanie przez  radców prawnych seniorów w piątek 21 lipca 2017 r. obchodów 35-lecia samorządu radców prawnych. Z przyjemnością skorzystaliśmy z zaproszenia Dziekana Zbigniewa Tura oraz Rady Okręgowej Izby do siedziby Izby poznańskiej.

Wzruszającym momentem było uczestnictwo w uroczystym ślubowaniu radców prawnych z Izby poznańskiej, które odbyło się w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Należy podkreślić piękną oprawę wydarzenia, które na długo pozostanie w naszej pamięci.

Zwieńczeniem wieczoru była uroczysta kolacja, w której uczestniczyli członkowie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Prezydium Rady OIRP w Poznaniu.

Wieczór ten sprzyjał wielu rozmowom oraz wspomnieniom. Prezes KRRP Maciej Bobrowicz przywołał  osiągnięcia naszego samorządu, nawiązał także do obecnej sytuacji związanej z realizowanymi zmianami w wymiarze sprawiedliwości. Na zakończenie złożył życzenia wszystkim radcom prawnym seniorom z okazji jubileuszu.

Na zakończenie mieliśmy przyjemność uczestniczyć w wieczorze autorskim r.pr Jerzego Koszewskiego z Izby białostockiej, który zaprezentował wybrane wiersze oraz piosenki z wydanej ostatnio książki pt. „Nie-spełnione marzenia”. Spotkanie to było doskonałą okazją do wymiany refleksji o życiu i osobistych doświadczeniach.

Radcowie prawni seniorzy, uczestnicy spotkania integracyjnego wyrazili zadowolenie z faktu, że samorząd w programie swojej działalności ma na uwadze zainteresowanie i opiekę nad członkami mniej aktywnymi zawodowo. Wzruszeni życzliwością opuściliśmy gościnny Poznań

W tym miejscu raz jeszcze pragnę podziękować wszystkim Dziekanom i Radom Okręgowych Izb Radców Prawnych za pomoc, która umożliwiła zorganizowanie ogólnopolskiego spotkania integracyjnego radców prawnych seniorów połączonego z obchodami 35-lecia samorządu radców prawnych, a w szczególności Dziekanowi i Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu  za zaproszenie, gościnę, jak również wsparcie organizacyjne i finansowe.

r.pr. Mieczysław Humka

Przewodniczący Kapituły Funduszu Seniora

Zobacz także