Sytuacja prawników w Kolumbii

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacją dostępną pod aktywnymi linkami na temat sytuacji prawników w Kolumbii.

Materiały zostały przekazane przez organizację „Prawnicy dla prawników” (ang.: Lawyers for Lawyers L4L), której misją jest pomoc prawnikom znajdującym się w niebezpieczeństwie w związku z wykonywanym zawodem w różnych regionach świata.

Organizacja „Prawnicy dla prawników” opublikowała wywiad z kolumbijskim prawnikiem Rommelem Duran Castellanos, który poświęcił się służbie na rzecz obrony praw człowieka w swoim kraju. Rommel Duran wskazuje, że choć Kolumbia coraz częściej promowana jest jako bezpieczny i tym samym atrakcyjny turystycznie kraj – w szczególności od czasu zawarcia porozumienia pokojowego z FARC w 2016 r. i podjęcia zdecydowanych wysiłków na rzecz zakończenia trwającej ponad 50 lat wojny domowej, to wizerunek ten nie jest zgodny z rzeczywistością. Przemoc stanowi element codzienności większości zwykłych mieszkańców Kolumbii. Także prawnicy działający na rzecz praw człowieka czy więźniów politycznych lub zauważający braki w poszanowaniu praw człowieka widoczne w ramach struktur państwowych w Kolumbii poddawani są represjom – często utożsamiani są z osobami, które reprezentują będąc niesłusznie nazywani „prawnikami terrorystów” albo stają się ofiarami fałszywych oskarżeń o korupcję, oszustwa lub postępowanie niezgodne z prawem. Takim doświadczeniem dzieli się m.in. Rommel Duran Castellanos, który swojej pracy zawodowej poświęcił właściwie wszystko łącznie z życiem rodzinnym.

Każda pomoc o charakterze międzynarodowym jest bezcenna, z tego względu z udziałem Rommela Durana Castellanos, który gościł niedawno w Anglii i Holandii podjęto starania o organizację kolejnej międzynarodowej misji obserwacyjnej „Caravana de Juristas” mającej na celu m.in. wsparcie kolumbijskich prawników. W wyjeździe do Kolumbii w sierpniu 2018 r. wezmą udział prawnicy, sędziowie oraz prokuratorzy z ponad dziesięciu krajów. Celem tej inicjatywy jest także wskazanie rządzącym, że prawnik nie jest stroną konfliktu, ale jego zadaniem jest walka z bezprawiem.

Link do pełnej informacji w języku angielskim na stronie organizacji „Prawnicy dla prawników” dostępny jest tutaj.

Zobacz także