Szkolenie dla radców prawnych w hotelu „Ikar Plaza” w Kołobrzegu

Fundacja Radców Prawnych „Subsidio Venire” w Warszawie we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych oraz Wolters Kluwer Polska serdecznie zaprasza radców prawnych, na szkolenie, które odbędzie się w dniach 6 -9 czerwca 2024 r. w hotelu „Ikar Plaza” w Kołobrzegu.

ZA SZKOLENIE UCZESTNIK OTRZYMA 40 PKT. SZKOLENIOWYCH.

Tematyka szkolenia:

1. KPC 2024 – nowa procedura cywilna po zmianach.
2. Nowe zasady doręczeń.
3. Nowy model rozprawy zdalnej.
4. Nowe zasady postepowania dowodowego.
5. Sądowy podział majątku wspólnego – problemy praktyczne.

wykładowca:  Sędzia Sądu Okręgowego Grzegorz Karaś

Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, prawa europejskiego oraz prawa nowych technologii. Zajmuje się informatyzacją sądownictwa. Od 2010 r. bierze czynny udział w projektowaniu i w wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych w sądach powszechnych. Pełnomocnik Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w sądach powszechnych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. W latach 2012–2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Członek komitetów sterujących i zespołów projektowych projektów informatycznych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Autor publikacji z zakresu informatyzacji wymiaru sprawiedliwości.

6. Zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 28 lipca 2023r.o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz.1615) tj. nowelizacja aktów prawnych dotyczących postępowania spadkowego Kodeks cywilny – regulujący zasady dziedziczenia i dzielenia spadku oraz związane z tym roszczenia, Kodeks rodzinny i opiekuńczy – uściślający kwestie dziedziczenia w relacjach rodzinnych, Kodeks postępowania cywilnego– opisujący reguły postępowania sądowego w sprawach spadkowych.

– zmiana przesłanek uprawniających do uznania za niegodnego dziedziczenia
– zawężenie kręgu spadkobierców ustawowych
– zmiany zasad składania oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku
-zmiany zasad dotyczących odrzucania spadku przez rodziców w imieniu małoletnich dzieci.
– zrzeczenie się dziedziczenia
– zmiany w zakresie procedury ustalania kręgu spadkobierców ustawowych (m.in. art. 699 i 672 kpc)
– postanowienia spadkowe po zmianach przepisów – nowe elementy

7. Zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. 2023 poz. 326)

– zmiany w zakresie zachowku
– wprowadzenie możliwość odroczenia terminu zapłaty zachowku/ rozłożenia go na raty lub obniżenia jego wysokości
– umowy o zrzeczenie się zachowku.

wykładowca: sędzia Monika Biała
Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu. Absolwentka studiów podyplomowych “Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej” (Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii) oraz “Prawo Cywilne dla Sędziów” (PAN w Warszawie). Wykładowca na szkoleniach z zakresu postępowania cywilnego i egzekucji oraz konferencjach m.in. w zakresie informatyzacji sądownictwa, zastosowania nowych technologii w postępowaniu cywilnym, w procesie windykacji. Prowadzi szkolenia adwokatów i radców prawnych.

Zakwaterowanie i opłaty:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu dla radców prawnych:
– w pokoju dwuosobowym wynosi 1430 zł od uczestnika,
– w pokoju jednoosobowym wynosi 1880,50 zł od uczestnika.

W ramach kosztów oferujemy Państwu nie tylko szkolenie z wybitnymi wykładowcami, ale również zakwaterowanie w obiekcie „Ikar Plaza” w pokojach jedno-, dwuosobowych. Hotel położony jest we wschodniej, bardzo spokojnej dzielnicy Kołobrzegu. Tylko 100 metrów dzieli go od pięknej, piaszczystej plaży. W cenie pobytu w hotelu zawarte jest korzystanie z kompleksu basenów, saun oraz salki fitness (siłowni).

Informujemy, że zakwaterowanie w pokojach jednoosobowym odbywa się według kolejności zgłoszeń, którą należy potwierdzić kontaktując się mailowo z Fundacją Radców Prawnych „Subsidio Venire”.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu, potwierdzona mailowo subsidiovenire@kirp.pl, jest możliwa najpóźniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału

Załączniki do pobrania

Zobacz także