XII Ogólnopolska Konferencja Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych we Wrocławiu

Tegoroczną konferencję zainaugurowały dwa spotkania: Przewodniczącego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Krzysztofa Góreckiego, z Przewodniczącymi Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, Gerarda Dźwigały, z Rzecznikami Dyscyplinarnymi Okręgowych Izb Radców Prawnych. W spotkaniach uczestniczyli również Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik oraz Wiceprezes KRRP Ryszard Ostrowski.

Oficjalnie XI Ogólnopolską Konferencję Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych we Wrocławiu otworzyli Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik i Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu Tomasz Scheffler. Gościem Konferencji był również Naczelnik Wydziału Adwokatury i Radców Prawnych w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Sawicka-Felczak.

Program Konferencji przewidywał rozbudowaną sekcję szkoleń sędziów sądów dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych. W pierwszym punkcie planu szkolenia przewidziano wspólne szkolenie sędziów i rzeczników dyscyplinarnych prowadzone przez dr Pawła Skuczyńskiego, poświęcone m.in. relacjami radców prawnych opartych na koleżeństwie, lojalności, kulturze, uczciwości i zdrowej konkurencji.

Kolejny blok szkoleniowy był poświęcony odrębnie szkoleniu sędziów sądów dyscyplinarnych prowadzonym przez – r.pr. dr Szymona Krajnika oraz szkoleniu rzeczników dyscyplinarnych prowadzonym przez SSA Andrzeja Kota. Sędziowie sądów dyscyplinach skupiali się na wybranych zagadnieniach dotyczących orzecznictwa dyscyplinarnego radców prawnych. Szkolenie rzeczników dyscyplinarnych dotyczyło konstrukcji deliktu dyscyplinarnego i zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Drugiego dnia konferencji odbyło się kolejne wspólne szkolenie sędziów i rzeczników dyscyplinarnych poprowadzone przez Hanne Grendel-Wielisiej i Marcina Wielisiej, dotyczące ochrony danych osobowych w postępowaniu dyscyplinarnym.

Ostatnim punktem programu była ciesząca się dużym zainteresowaniem dyskusja rzeczników dyscyplinarnych i sędziów sądów dyscyplinarnych na temat ewentualnych zmian w ustawie o radcach prawnych w zakresie postępowania dyscyplinarnego, moderowana przez r.pr. prof. Rafała Stankiewicza i r.pr. Tomasza Schefflera.

Zobacz także