Szkolenie na temat etyki radcy prawnego i postępowania dyscyplinarnego

Etyka radcy prawnego i postępowanie dyscyplinarne były tematem szkolenia, które odbyło się w dniach 31 sierpnia−1 września br. w Supraślu i Białymstoku. W szkoleniu wzięli udział przewodniczący i sędziowie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych, Główny Rzecznik Dyscyplinarny oraz jego zastępcy, przewodniczący okręgowych sądów dyscyplinarnych z całej Polski, przewodniczący i członkowie Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu KRRP oraz sędziowie OSD i rzecznicy dyscyplinarni izby białostockiej.           

Wiceprezes KRRP Leszek Korczak wraz z Tomaszem Schefflerem, Wicedziekanem OIRP we Wrocławiu, przedstawili praktyczne aspekty informowania o wykonywaniu zawodu i pozyskiwania klienta oraz zagadnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej w związku z naruszeniem obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Jak zwykle największe emocje wzbudziła, poruszona przy tej okazji, kwestia naruszenia godności zawodu w życiu prywatnym. Wybrane zagadnienia postępowania przed rzecznikiem dyscyplinarnym oraz przed sądem pierwszej i drugiej instancji, zgłoszone prowadzącemu przed szkoleniem, omówił SSO w Lublinie Artur Ozimek. Tu najgorętsze dyskusje dotyczyły kosztów postępowania i tymczasowego zawieszenia radcy prawnego w związku z postępowaniem karnym lub dyscyplinarnym.

Uczestnicy mieli także okazję zwiedzenia Białegostoku i Supraśla.

Serdecznie dziękujemy OIRP w Białymstoku, a w szczególności Jackowi Klimowiczowi, za zaangażowanie i wsparcie organizacji szkolenia.

Przewodniczący
Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
Krzysztof Górecki

   

 

Zobacz także