Szkolenie nt. standardów międzynarodowych w zakresie dostępu dzieci do obrońcy

Zapraszamy na szkolenie nt. standardów międzynarodowych w zakresie dostępu dzieci do obrońcy – czwartek 21 czerwca br. w Warszawie

Podstawowe informacje:

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wraz z Komisją Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych zapraszają̨ na szkolenie nt. standardów międzynarodowych w zakresie dostępu dzieci do obrońcy.

Szkolenie odbędzie się 21 czerwca 2018 r. (czwartek) w godzinach 13.00−15.30 w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych (Al. Ujazdowskie 18 lok. 4, Warszawa).

Za udział otrzymają Państwo punkty w ramach doskonalenia zawodowego.

Zapisy dostępne są tylko poprzez stronę KIRP, formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w zakładce „szkolenia” – „szkolenia jednodniowe” pod następującym linkiem: http://szkolenia.kirp.pl/Default.aspx?id=1

Szczegółowe informacje o szkoleniu:

Helsińska Fundacja Praw Człowieka od ponad roku uczestniczy w finansowanym przez Unię Europejską projekcie „My lawyer, my rights – enhancing children’s rights in ciminal proceedings in the EU”, którego celem jest poprawa gwarancji procesowych dla dzieci występujących w postępowaniu karnym lub postępowaniu w sprawie nieletnich w charakterze oskarżonych (obwinionych). Jednym z jego elementów było przygotowanie raportu obrazującego dostęp nieletnich w postępowaniu karnym oraz postępowaniu w sprawach nieletnich do profesjonalnej pomocy prawnej. W jego ramach HFPC przeprowadziła szereg wywiadów z adwokatami, radcami prawnymi oraz samymi dziećmi, a także dokonała analizy obecnie obowiązujących uregulowań prawnych dotyczących prawa do obrony dzieci, a także ich dostępu do pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Kolejnym etapem projektu jest przeprowadzenie szkoleń przez ekspertów z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dla prawników na temat standardów pracy z dziećmi. Pozwolą one przyczyniać się do wzrostu świadomości prawników, na temat wymagań, jakie niesie za sobą taka praca, co przyczyni się do poprawy jakości świadczonej pomocy prawnej, a także społecznego odbioru zawodu prawnika.

Zakres merytoryczny szkolenia:

* standardy międzynarodowe dotyczące praw nieletnich,

* orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących nieletnich i dzieci  oskarżonych o przestępstwa,

* wybrane zagadnienia z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,

* dyrektywy Unii Europejskiej z zakresu dostępu dzieci do pomocy obrońcy,

* psychologiczne aspekty pracy z dzieckiem.

Prowadzący:

 dr Piotr Kładoczny – sekretarz zarządu oraz szef działu prawnego Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w ramach którego nadzoruje działalność programów prawnych i interwencyjnych, wykładowca w Instytucie Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego, autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, praw człowieka oraz polityki narkotykowej, prelegent wielu konferencji i seminariów eksperckich.

adw. Marcin Wolny – adwokat, z Helsińską Fundacją Praw Człowieka związany od 2010 r., początkowo jako wolontariusz w Klinice „Niewinność”, a następnie asystent koordynatora tego projektu. Ekspert w zakresie praw nieletnich oraz gwarancji procesowych dla uczestników postępowania karnego. Obecnie w HFPC pełni funkcję asystenta w projekcie Monitoring Procesu Legislacyjnego.

Serdecznie zapraszamy!

Zobacz także