Jaka tematyka szkoleń interesuje radców prawnych? Analiza

W ostatnich miesiącach w Krajowej Radzie Radców Prawnych zapoczątkowano badania przeprowadzane metodą ankietową.

Jednym z badań jest ankieta dotycząca określenia poziomu zainteresowania, która pilotażowo została przeprowadzona w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Poproszono respondentów o określenie poziomu zainteresowania danym tematem szkolenia w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza brak zainteresowania, a 10 – wyjątkowe zainteresowanie tematem.

Zadano respondentom 17 pytań, w których pytano o zainteresowanie szkoleniami związanymi z negocjacjami, umiejętnościami przekonywania, produktywnością, zarządzaniem zasobami ludzkim, budowaniem relacji z klientem oraz z zespołem, i czasem, marketingiem oraz wykorzystaniem nowych technologii w praktyce radcy prawnego.

Pilotażowe wyniki są już gotowe. Najwięcej zainteresowania wśród ankietowanych radców prawnych wzbudziła tematyka związana z efektywnym przekonywaniem w praktyce zawodowej radcy prawnego (w sądzie, w relacjach z klientem, w negocjacjach). Taką tematyką zainteresowanych było 80% radców prawnych, z czego 30,2% respondentów było zainteresowanych tą tematyką, a aż 40,8% respondentów było szczególnie nią zainteresowanych.

Kolejnym zagadnieniem cieszącym się zainteresowaniem radców prawnych jest tematyką związana z negocjacjami w sprawie wynagrodzenia z klientem, którą jest zainteresowanych 64,5%. Również zagadnienie związane z budowaniem zaufania podczas pierwszego spotkania z klientem jest w polu zainteresowania szkoleniowego. Taką tematyką zainteresowanych jest 60,3% respondentów. Podobnym zainteresowaniem cieszą się ewentualne szkolenia z wystąpień publicznych (57,5% odpowiedzi) oraz praktyczne umiejętności i techniki negocjacji (56,8%).

Wyniki tej ankiety pokazują zainteresowanie radców prawnych tematyką umiejętności miękkich, niezbędnych w praktyce radcy prawnego.

Zobacz także