Termin wdrożenia e-Doręczeń przesunięty

Krajowa Izba Radców Prawnych występowała z apelami o przesunięcie terminu wdrożenia obowiązku stosowania doręczeń elektronicznych. Ministerstwo Cyfryzacji po konsultacjach z przedstawicielami m.in. samorządu radcowskiego zadecydowało o przesunięciu terminu wejścia w życie obowiązku korzystania z doręczeń elektronicznych z 10 grudnia 2023 r. na 30 grudnia 2023 r.

Dodatkowo resort wystąpi z inicjatywą legislacyjną, która pozwoli przesunąć maksymalną datę wdrożenia na 1.01.2025 r.

Materiały i szkolenia dotyczące e-Doręczeń

Wspierając radców w dostosowaniu się do nowych wymogów stworzyliśmy kompleksowy poradnik „Doręczenia elektroniczne dla radców prawnych”, pokazujący krok po kroku jak założyć i obsługiwać skrzynkę do e–Doręczeń. (Materiał do pobrania z załącznika pod tekstem).

Ponadto KIRP udostępnia radcom prawnym na platformie e-KIRP materiał instruktażowy w formie e-booka, opracowany przez kancelarię Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy we współpracy z Wolters Kluwer Polska, który swoim patronatem objęła KIRP.

Dodatkowo 23 listopada na platformie e-KIRP zostaną udostępnione dwie części szkolenia „Ustawa o doręczeniach elektronicznych”, które poprowadzi SSR Monika Biała (godz. 17.00 – cz.1, godz. 19.00 – cz.2).

Radcowie i aplikanci mogą także wziąć udział w szkoleniach online realizowanych przez Wolters Kluwer Polska we współpracy z kancelarią Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy, które swoim patronatem objęła KIRP:

– „e-Doręczenia dla profesjonalnych pełnomocników, czyli nowy sposób kontaktów z organami”, które odbędzie się 27 listopada o godz. 14.00. Rejestracja pod linkiem: https://szkolenia.wolterskluwer.pl/karta-szkolenia/e-doreczenia-dla-profesjonalnych-pelnomocnikow-czyli-nowy-sposob-kontaktow-z-organami-,3360.html
– „e-Doręczenia – co należy wiedzieć przed 10 grudnia?”, które odbędzie się 28 listopada o godz. 15.00. Rejestracja pod linkiem: https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/informacje/e-doreczenia-co-nalezy-wiedziec-przed-10-grudnia#rejestracja

Na platformie e-KIRP zostało już udostępnione nagranie webinaru „e-Doręczenia – co należy wiedzieć przed 10 grudnia?”.

Załączniki do pobrania

Zobacz także