Trzecie wydanie Podręcznika Praw Człowieka i Środowiska

Komitet Sterujący Praw Człowieka (CDDH) Rady Europy opublikował już trzecie wydanie Podręcznika Praw Człowieka i Środowiska.

Podręcznik ma na celu promowanie lepszego zrozumienia relacji pomiędzy prawami człowieka a środowiskiem. Analizuje, w jaki sposób Europejska Konwencja Praw Człowieka i Europejska Karta Społeczna przyczyniają się do wzmocnienia ochrony środowiska na poziomie krajowym, poprzez rozwijające się orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz działania Europejskiego Komitetu Praw Społecznych. Podręcznik zawiera przykłady krajowych dobrych praktyk stosowanych w krajach członkowskich.

Zachęcamy do lektury.

Poniżej linki do podręcznika w języku angielskim i francuskim:
EN: https://rm.coe.int/manual-environment-3rd-edition/1680a56197
FR: https://rm.coe.int/manuel-environnement-3e-edition/1680a561b4

Zobacz także