Ubezpieczenie „pod kontrakt” – nowość w Umowie Generalnej OC na lata 2023 – 2026

Kancelaria Prawna lub radca prawny prowadzącego jednoosobową kancelarię prawną może uzyskać indywidualną ofertę ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych w ramach jednego lub kilku ściśle określonych kontraktów (ubezpieczenie „pod kontrakt”), jeżeli potrzeba zawarcia takiego ubezpieczenia wynika z kontraktu / umowy zawartej przez kancelarię prawną lub radcę prawnego. Ubezpieczenia te będą zawierane przy zastosowaniu czasowego zakresu ochrony claims made – zgłoszenie roszczenia w okresie ubezpieczenia.
Składki są ustalane na podstawie indywidualnej oceny ryzyka, na bazie informacji dotyczących obejmowanych ochroną kontraktów, przy zastosowaniu zniżki specjalnej 15% od standardowych stawek.

Zobacz także