Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych dla radców prawnych w ofercie rozszerzonej ochrony kancelarii

Radcowie prawni prowadzący Kancelarie Radców Prawnych mogą zawierać indywidualne umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC kancelarii) na atrakcyjnych warunkach. Oferta pozwala na zawarcie umowy przy zastosowaniu jednego z dwóch różnych czasowych zakresów ochrony ubezpieczeniowej (triggerów): popełnienia uchybienia w okresie ubezpieczenia (trigger act committed) lub zgłoszenia roszczenia w okresie ubezpieczenia (trigger claims made) oraz umożliwia podniesienie sumy gwarancyjnej aż do 20 mln zł. W ramach oferty rozszerzonej ochrony kancelarii przewidziano również ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych.

Szczegóły oferty dostępne na stronie KIRP – Umowa Generalna, Załącznik nr 11 (Pełna treść aktualnej Umowy Generalnej dostępna jest na platformie www.e-kirp.pl w zakładce „Ważne dokumenty”).

Z uwagi na lawinowy wzrost ataków hakerskich oraz ryzyka wycieku danych, a tym samym zwiększenie ekspozycji na utratę reputacji oraz narażenie na roszczenia związane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, proponujemy także rozszerzenie ochrony kancelarii o ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych. Oferta została przygotowana we współpracy z Ubezpieczycielem Leadenhall – specjalnie z myślą o grupie zawodowej radców prawnych i uwzględnia jej specyficzne potrzeby biznesowe.

Zobacz także