Uchwała Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie tłumaczenia nazwy zawodu radcy prawnego na angielski

„Attorney-at-law” – tak aktualnie brzmi tłumaczenie nazwy zawodu „radca prawny” na język angielski. Podczas obrad Krajowej Rady Radców prawnych w dn. 21–22 września w Warszawie przyjęto uchwałę Nr 102/X/2018 w sprawie angielskich nazw zawodu radcy prawnego, nazw samorządu radców prawnych, jego organów i jednostek organizacyjnych oraz nazwy „Kancelaria Radcy Prawnego”. 

Zgodnie z uzasadnieniem uchwały, angielski termin „legal adviser”, używany dotychczas w obrocie międzynarodowym jako tłumaczenie nazwy zawodu „radcy prawnego”, nie oddaje zakresu kompetencji osób wykonujących ten zawód i sugeruje jedynie doradztwo prawne bez reprezentowania klientów przed sądami. Ponadto określeniem „legal adviser” posługują się w stosunkach międzynarodowych także osoby, które nie ukończyły studiów prawniczych, a angielski termin „bar” oznacza samorząd zawodowy prawników posiadających uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w pełnym zakresie, łącznie z prawem do występowania przed sądami i trybunałami. W celu ujednolicenia praktyki członków i organów samorządu w obrocie międzynarodowym przyjęto tłumaczenie nazwy zawodu radcy prawnego, nazw samorządu radców prawnych, jego organów i jednostek organizacyjnych oraz nazwy „Kancelaria Radcy Prawnego” na język angielski zgodne z przekładem przedstawionym w tabeli:

 

Język polski Język angielski
 

radca prawny

 

attorney-at-law
 

aplikant radcowski / aplikantka radcowska

 

trainee attorney-at-law /

trainee attorney-at-law

 

Kancelaria Radcy Prawnego / Kancelaria Radców Prawnych

 

Law Firm of Attorney-at-Law / Law Firm of Attorneys-at-Law
 

samorząd radców prawnych

 

The National Bar of Attorneys-at-Law
 

Krajowa Rada Radców Prawnych

 

The National Bar Council of Attorneys-at-Law
 

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

 

The Board of the National Bar Council
of Attorneys-at-Law
 

Okręgowa Izba Radców Prawnych
w [nazwa miasta]

  [city name] Bar Association of Attorneys-at-Law

or [city name] Bar Association

Przyjęte tłumaczenie powinno być stosowane w szczególności w urzędowej korespondencji prowadzonej przez organy samorządu radców prawnych oraz jego jednostki organizacyjne.

Zobacz także