Debata: Udział środowisk prawniczych w tworzeniu prawa [+materiał wideo]

Taki tytuł nosiła debata, która odbyła się  14 października w siedzibie KRRP.  Wzięli w niej udział: Borys Budka – minister sprawiedliwości, Tomasz Darkowski – dyrektor Departamentu Legislacyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, Zbigniew Pałka – naczelnik Wydziału Prawa Zawodów Prawniczych, Departament Legislacyjny M.S., Arkadiusz Bereza – wiceprezes KRRP, Rafał Dębowski – sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej, Andrzej Kalwas, były prezes KRRP i były minister sprawiedliwości oraz radcy prawni, kandydaci do parlamentu w nadchodzących wyborach: Karol Bielski,  Katarzyna Bornowska, Dorota Chrabota,  Paweł Kawarski, Agnieszka Krawczyk a także adwokat Natalia Szałamacha.

Gospodarzem debaty był Dariusz Sałajewski, prezes KRRP, który na jej wstępie powiedział m. in.: środowiska prawnicze coraz częściej sygnalizują potrzebę większego ich zaangażowania w proces tworzenia prawa, przed jego formalnym ustanowieniem – jako obowiązujące ustawy czy rozporządzenia. To wszak im przychodzi stosować prawo i spotykać się na co dzień ze społeczną oceną jego słuszności. Ostatnio samorządy i stowarzyszenia wszystkich zawodów prawniczych podpisały porozumienie tworzące ramy organizacyjne dla  wzmocnienia znaczenia głosu i opinii prawników praktyków w procesie tworzeniu prawa. U genezy tego porozumienia legło wspólne przekonanie o marginalizowaniu tych opinii przez podmioty tworzące prawo i o wręcz pozornym często charakterze konsultowania założeń i projektów wydawanych następnie przepisów. Innym rodzajem sygnału wywodzącym się głównie choć nie tylko ze środowisk prawniczych i adresowanym do tworzących, stanowiących prawo, jest opinia o inflacji prawa i jego koniunkturalizacji, kosztem trwałości i stabilności. Jest to szczególnie niekorzystne gdy dotyczy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i pojawiających się sezonowych pomysłów reform w tym zakresie. Sądzę, że grono uczestników dzisiejszej debaty, a także czas kiedy ją odbywamy, stwarzają dobrą okazję aby spróbować przynajmniej dogłębniej zdiagnozować problemy związane z jej tematyką.

Uczestnicy debaty koncentrowali się wokół problematyki,  jak profesjonalny prawnik stając się politykiem, parlamentarzystą, członkiem rządu  tj. osobą mająca bezpośredni wpływ na stanowienie prawa, wykorzystuje swoje doświadczenia zawodowe, czy jest bardziej niż inni współkreatorzy prawa stanowionego, wrażliwy na praktyczne aspekty stosowania prawa. Radcy prawni kandydaci na posłów zastanawiali się także nad swoją rolą  w procesie stanowienia prawa w sytuacji zostania parlamentarzystami biorąc pod uwagę swe doświadczenia z wykonywania zawodu radcy prawnego.

Arkadiusz Bereza, wiceprezes KRRP oraz Rafał Dębowski, sekretarz NRA podzielili się z uczestnikami debaty swoimi doświadczeniami z prac w podkomisjach oraz komisjach sejmowych.

Pełen zapis debaty:

Galeria zdjęć:

Zobacz także