Uroczyste otwarcie 123 Sesji Plenarnej Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE

29 maja nastąpiło uroczyste otwarcie 123 Sesji Plenarnej Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej. W uroczystym otwarciu wziął udział Pan Prezydent Lech Wałęsa, który wystąpił z przesłaniem do uczestników Sesji. W jego obecności zostały podpisane porozumienia o współpracy między Krajową Radą Radców Prawnych i Adwokaturą Republiki Gruzji oraz między Adwokaturą Republiki Czeskiej i Adwokaturą Republiki Armenii. Obrady z udziałem delegatów z 45 państw zakończą się 30 maja. Krajowa Rada Radców Prawnych jest jednym ze współorganizatorów Sesji Plenarnej.

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zwrócił się z przesłaniem do uczestników 123 Sesji Plenarnej Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE Witając zgromadzonych w Gdańsku, mieście Solidarności i wolności. Nagranie dostępne jest pod następującym adresem: http://bit.ly/1K0Ty0Z

Zobacz także