Konferencja: Jak polepszyć standardy ochrony danych w Europie?

18 czerwca br. w Brukseli odbędzie się konferencja dotycząca ochrony danych osobowych oraz usług cyfrowych na rynku europejskim.

Sympozjum przeznaczone jest dla interesariuszy sektora publicznego i prywatnego. Ma ono przeanalizować działania podejmowane w celu zmniejszenia stopnia fragmentacji terytorialnej przepisów dotyczących ochrony danych. Komisja Europejska analizuje obecnie sposoby zharmonizowania jednolitego rynku cyfrowego w UE.

Do głównych tematów konferencji należą:

  • analiza proponowanych reform przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz sposobu, w jaki państwa członkowskie mogą przygotować się do etapu ich implementacji,
  • analiza sposobów zapewnienia optymalnej operacyjności nowych przepisów UE w obszarze ochron danych osobowych,
  • analiza sposobów osiągnięcia właściwej równowagi pomiędzy potrzebami ochrony prywatności obywateli i rozwojem gospodarki cyfrowej w Europie.

 

W gronie panelistów znajdą się następujące osoby: Karolina Mojzesowicz, Komisja Europejska, Departament Sprawiedliwości, Sónia Sousa Pereira, Europol, oraz Corinna Schulze, Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Informatyczne SAP.

Szczegółowe informacje znajdują się w następującym linku.

Zobacz także