VI Forum Młodych Radców Prawnych – wyniki konkursu!

Konkurs „Radca prawny przyszłości. Wyzwania: rozwój zawodowy, technologia i etyka” został rozstrzygnięty! Kapituła konkursowa wyłoniła 22 laureatów, którzy przedstawili najciekawsze inicjatywy ukierunkowane na wsparcie rozwoju zawodowego radców prawnych, uwzględniające wyzwania technologiczne i etyczne. Zwycięzcy wezmą udział w VI Forum Młodych Radców Prawnych, które w tym roku odbędzie się 27–29 maja w Karpaczu.

– Ambitne tematy nie powodują spadku zainteresowania konkursem, a projekty z roku na rok prezentują wyższy poziom merytoryczny. Tegoroczne propozycje wskazują na wzrost świadomości dotyczącej korzyści wynikających z wykorzystywania nowych technologii w codziennej pracy radców prawnych oraz dużą rolę samorządu w przybliżaniu przedstawicielom środowiska prawniczego tejże tematyki. Budujące jest również to, że młodzi radcowie nie zapominają o kwestiach etycznych związanych z wykonywaniem obowiązków przy użyciu narzędzi legaltechowych. Świadczy to o dojrzałości oraz woli stałego i konsekwentnego rozwoju, co odczytuję jako dobry prognostyk dla przyszłości zawodu radcy prawnego – podsumowuje tegoroczną edycję Włodzimierz Chróścik, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.  Usatysfakcjonowany wysokim poziomem zgłoszonych prac jest również r.pr. Bartosz Opaliński, Przewodniczący Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP. – Sprawdziła się nowa formuła konkursu oferująca możliwość przedstawienia swojego projektu zarówno w formie pisemnej, jak i wideo. Chcielibyśmy przy niej pozostać przy organizacji następnego forum. Mając na uwadze innowacyjność propozycji konkursowych, liczymy na szeroką dyskusję środowiska w obszarze związanym z nowymi technologiami i wyzwaniami etycznymi, zwłaszcza w przededniu Krajowego Zjazdu Radców Prawnych. Prace konkursowe stanowią swoistą odpowiedź na aktualne potrzeby radców prawnych. Odczytujemy zawarte w nich informacje o wyzwaniach, jakie stoją przed adeptami zawodu, traktujemy je również jako wyznaczniki kierunków rozwojowych dla całego naszego środowiska.

Przesłane prace, zgodnie z regulaminem konkursu, były oceniane pod względem zgodności z tematyką konkursu, oryginalności pomysłu i podejścia do tematu, wartości artystycznej projektu i spełnienia wymogów technicznych. Jury konkursowe pracowało w składzie: Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych przewodniczący obradom gremium, Wiceprezes KRRP nadzorujący działalność Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego oraz członkowie Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego Krajowej Rady Radców Prawnych.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zainteresowanie i udział w konkursie. Laureatom serdecznie gratulujemy!

Lista laureatów:

 1. Aneta Baranowska – OIRP w Krakowie
 2. Katarzyna Trochanowska – OIRP w Wałbrzychu
 3. Sylwia Hamryszak – OIRP we Wrocławiu
 4. Sebastian Karowski – OIRP w Koszalinie
 5. Anna Pietruszka – OIRP w Olsztynie
 6. Jakub Chlebowski – OIRP w Warszawie
 7. Anita Baranowska – OIRP w Rzeszowie
 8. Maciej Trojanowski – OIRP w Rzeszowie
 9. Aleksandra Pakuła – OIRP we Wrocławiu
 10. Szymon Bąk – OIRP w Rzeszowie
 11. Patryk Hatak – OIRP w Krakowie
 12. Jakub Rzeszowski – OIRP w Łodzi
 13. Viviana Wylonk – OIRP w Olsztynie
 14. Daria Ziemiańska-Stanek – OIRP w Wałbrzychu
 15. Katarzyna Klimas – OIRP w Wałbrzychu
 16. Dorota Węgrzyńska-Jarząbek – OIRP w Warszawie
 17. Gabriel Jankowski – OIRP w Białymstoku
 18. Katarzyna Marczuk – OIRP w Łodzi
 19. Aneta Wójcik – OIRP w Łodzi
 20. Arman Badalyan – OIRP w Rzeszowie
 21. Cyprian Golda – OIRP we Wrocławiu
 22. Grzegorz Misztal – OIRP w Zielonej Górze

Organizowane przez Krajową Izbę Radców Prawnych Forum Młodych Radców Prawnych to ogólnopolski projekt, którego celem jest wymiana doświadczeń i gromadzenie innowacyjnych pomysłów związanych z działalnością radców na rynku prawniczym. W tym roku odbyła się szósta odsłona tego przedsięwzięcia. Dotychczasowe edycje miały miejsce kolejno: w Rzeszowie, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku. Projekt skierowany jest do radców, którzy nie ukończyli 35. roku życia, a w dniu zgłoszenia wykonują zawód nie dłużej niż cztery lata. W tym roku laureaci konkursu spotkają się na forum w Karpaczu.

 

Zobacz także