VIII Forum Młodych Radców Prawnych w Bydgoszczy

Tegoroczne VIII Forum Młodych Radców Prawnych odbyło się w dniach 17-19 maja w Bydgoszczy. W wydarzeniu wzięło udział 42 młodych radców prawnych z całej Polski. Uczestnicy, podzieleni na trzy grupy, debatowali nad istotnymi dla samorządu kwestiami, skupiając się na barierach samorządowych, promocji zawodu radcy prawnego oraz promocji własnej w mediach społecznościowych.

Uczestnikami Forum Młodych Radców byli radcowie prawni w wieku do 35 lat, którzy wykonują zawód nie dłużej niż 5 lat. Kryterium doboru uczestników stanowiło wypełnienie webankiety przygotowanej przez Komisję Wspierania Rozwoju Zawodowego. Spośród zgłoszonych kandydatów wybrano tych, którzy wyrazili chęć aktywnego uczestnictwa w Forum.

Forum zostało uroczyście otwarte przez Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierza Chróścika, Przewodniczącego Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP Bartosza Opalińskiego oraz Dziekana Rady OIRP w Bydgoszczy Michała Rościszewskiego.

Forum zrodziło się z potrzeby zmian w samorządzie, inicjatywa powstała przeszło 10 lat temu. Pierwsi uczestnicy forum zdążyli być dziekanami Izb, w naszym gronie wykluwały się władze samorządowe i osoby zaangażowane w samorząd – to ważne miejsce. Przez lata w trakcie forum zbieraliśmy uwagi i pomysły na rozwój. Część spraw zgłaszanych przez młodych radców na przestrzeni lat, takich jak bariery czy problemy w działalności samorządowej, zostały już zrealizowane, wiele nowych obszarów nam wskazanych powoli wdrażamy w życie. Jednym z istotnych impulsów powstałych podczas wydarzenia była informatyzacja. Stworzenie platformy e-kirp.pl, z której korzysta już ponad 25 tysięcy radców prawnych, jest to naprawdę świetny wynik. Kolejną istotną kwestią było wielokrotne zwiększenie nakładów na promocję zawodu radcy prawnego. Zintensyfikowaliśmy działania i robimy to w różnych obszarach, ciągle się uczymy i szukamy nowych rozwiązań. Chciałbym, abyśmy o tym również porozmawiali – przemówił Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik w trakcie otwarcia VIII Forum Młodych Radców.

Drugi dzień Forum poświęcony był intensywnej pracy w grupach roboczych, które były podzielone tematycznie. Każda grupa, pod przewodnictwem mec. Szymona Jelonka, mec. Martyny Smaglińskiej i mec. Niny Walczyk, pracowała nad konkretnymi zagadnieniami:

  1. Bariery samorządowe – Analiza i identyfikacja przeszkód w działalności samorządowej oraz propozycje ich rozwiązania.
  2. Promocja zawodu radcy prawnego – Strategie i działania mające na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat zawodu radcy prawnego.
  3. Promocja własna w mediach społecznościowych – Efektywne metody promocji własnej działalności zawodowej w zgodzie z zasadami etyki zawodowej.

Kulminacyjnym punktem wydarzenia było podsumowanie prac grup roboczych i omówienie wypracowanych wniosków z Prezesem KRRP Włodzimierzem Chróścikiem. Podczas tego spotkania podkreślono znaczenie aktywności młodych radców w działalności samorządu i ich wkładu w jego rozwój.

– Mam nadzieję, że podejmowane aktywności w ramach dyskusji młodych radców są dopiero początkiem zaangażowania w działalność samorządu. Każdy z Was, nawet w codziennych poczynaniach, może przyczynić się do promocji zawodu. Pierwszym krokiem w tym kierunku byłoby udostępnienie postów kampanii promocji zawodu, co istotnie wpłynie na jej skuteczność poprzez dotarcie do szerszego grona odbiorców – powiedział Prezes KRRP.

Po intensywnym dniu pracy uczestnicy mieli okazję zrelaksować się podczas wspólnego rejsu po rzece Brda, zorganizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy oraz Krajową Izbę Radców Prawnych. Była to doskonała okazja do integracji i nawiązywania relacji zawodowych oraz osobistych.

Przewodniczący Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego, mec. Bartosz Opaliński, podkreślił sukces VIII Forum Młodych Radców Prawnych:

– VIII Forum Młodych Radców Prawnych, które w tym roku odbyło się w Bydgoszczy, trzeba uznać za bardzo udane wydarzenie. Kilkudziesięciu młodych radców prawnych z niemalże wszystkich izb, którzy swój zawód wykonują nie dłużej niż 5 lat, debatowało nad regulacjami ustawowymi mogącymi stanowić bariery dla rozwoju ich karier, nad promocją zawodu organizowaną przez samorząd, a także sposobami skutecznej i zgodnej z zasadami etyki aktywności w social mediach. Wypracowane postulaty i uwagi były przedmiotem dyskusji z Prezesem KRRP na zakończenie obrad forum. Twórcza debata samorządowa i nawiązywanie wzajemnych relacji osobistych i zawodowych pozostaną na trwałe znakiem firmowym organizowanych przez Komisję Wspierania Rozwoju Zawodowego forów. Mam nadzieję, że dzięki takim inicjatywom Krajowa Rada Radców Prawnych będzie podejmowała skuteczne działania wspierające osoby wchodzące w obszar profesjonalnej pomocy prawnej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i wkład w rozwój zawodu radcy prawnego.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia oraz do śledzenia kolejnych inicjatyw Krajowej Izby Radców Prawnych.

 

Zobacz także