Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych – 21.05.2024 r.

21 maja 2024 roku w warszawskiej siedzibie KIRP odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych. O kluczowych zagadnieniach związanych z aktualną działalnością oraz planowaniem przyszłych inicjatyw mających na celu wsparcie radców prawnych i samorządu radcowskiego dyskutowano pod przewodnictwem Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika.

Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się od podsumowania bieżących spraw. Następnie omówiono kwestie związane z organizacją stacjonarnego posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbędzie się w dniach 14-15 czerwca br. w Warszawie oraz uroczystości wręczenia nagród „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” za działalność pro bono zaplanowanej na 14 czerwca br.

Prezydium podczas posiedzenia zajęło się również tematami związanymi z pracami nad poprawą funkcjonalności narzędzi oferowanych aplikantom i radcom prawnym przez KIRP.  Uwzględniając zmieniające się potrzeby użytkowników podjęto uchwały dotyczące zaprojektowania i wdrożenia nowej szaty graficznej na platformie szkoleniowej e-KIRP, jak również opracowania specyfikacji funkcjonalnej modułu dzienniczek aplikanta.

Ponadto Prezydium omówiło sprawy związane z organizacją konkursu i przyjęło Regulamin Turnieju Mediacyjnego dla Aplikantów Radcowskich „Lider Mediacji 2024”.

Podjęto również uchwałę w sprawie wydania publikacji książkowej podsumowującej projekty prospołeczne realizowane w ostatnich latach przez Krajową Izbę Radców Prawnych w takich obszarach jak: działalność pro publico bono, pomoc dla uchodźców i ofiar konfliktów zbrojnych, walka o prawa człowieka, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, edukacja prawna i obywatelska, współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu dobrego prawa.

Jednym z ostatnich punktów posiedzenia było rozpatrzenie otrzymanego przez KIRP wniosku o patronat. Prezydium KRRP w drodze uchwały przyznało patronat honorowy KRRP nad projektem „Pomoc prawna przyjazna dzieciom. Szkolenie dla trenerów” realizowanym przez Biuro UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce, w ramach którego wybrani radcowie prawni będą mieli szansę poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie pomocy prawnej przyjaznej dziecku, by w dalszej kolejności kształcić w tym zakresie innych prawników.

Podczas posiedzenia Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych podjęło łącznie 14 uchwał w sprawach istotnych dla samorządu radców prawnych.

Zobacz także