W radiu o projekcie słownika terminów prawniczych w polskim języku migowym

Krajowa Izba Radców Prawnych jest partnerem społecznym projektu opracowania pierwszego słownika terminów prawniczych w polskim języku migowym. O projekcie opowiedziała w Radiu dla Ciebie Anna Lewandowska, aplikantka radcowska i tłumaczka języka migowego.

Dlaczego radcowie prawni zaangażowali się w projekt stworzenia słownika terminów prawniczych w polskim języku migowym?
– Radcowie prawni chcą umożliwić osobom głuchym walkę o swoje prawa, zapobiec wyeliminowaniu osób głuchych z życia społecznego. Radcowie, dbając o bezpieczeństwo prawne, dostrzegli potrzebę zebrania dotychczasowej terminologii prawniczej w języku migowym także, aby zapobiec stygmatyzacji osób głuchych, zapewnić im jak największy komfort w życiu i bezpieczeństwo. Dlatego właśnie powstał pomysł stworzenia takiego słownika – mówiła Anna Lewandowska w rozmowie z red. Robertem Łuchniakiem z Radia dla Ciebie.

Całej rozmowy na temat słownika terminów prawniczych w polskim języku migowym można posłuchać tutaj.

Polski język migowy (PJM) to język, którym posługuje się kilkadziesiąt tysięcy niesłyszących Polaków. Brakuje w nim terminologii prawniczej, co naraża osoby głuche na ryzyko podejmowania błędnych decyzji oraz potencjalne manipulacje innych uczestników obrotu prawnego. Sytuacja z pewnością ulegnie znaczącej poprawie dzięki realizacji projektu pt. „Leksykografia dla społeczeństwa: słownik terminów prawniczych w polskim języku migowym”.

Projekt realizuje zespół Pracowni Lingwistyki Migowej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem prof. Pawła Rutkowskiego przy udziale partnerów społecznych: Krajowej Izby Radców Prawnych oraz Instytutu Spraw Głuchych.

Efektem projektu będzie obszerny multimedialny słownik dostępny online, zbierający funkcjonujące już znaki migowe oraz proponujący nowe specjalistyczne pojęcia, które dotąd nie miały swoich jednoznacznych odpowiedników w PJM. Publikacja będzie zatem pełniła zarówno rolę deskryptywną (dokumentacyjną), jak i preskryptywną (poprzez rekomendowanie nowego standardu leksykalnego). Opracowywany słownik będzie pierwszym zbiorem terminów prawniczych w polskim języku migowym. Docelowo zostanie w nim zgromadzone ok. 1000 haseł wraz z filmami w PJM oraz ich transkrypcjami (kilkoma tysiącami filmów z nagraniami tekstów migowych).

28 listopada br. na Uniwersytecie Warszawskim została zaprezentowana testowa wersja słownika. Wersja ostateczna będzie gotowa w połowie 2024 roku – wówczas słownik wraz z pełną bazą filmów hasłowych i przykładowych zostanie udostępniony do pobrania na urządzenie użytkownika z możliwością użycia w innych aplikacjach.

Anna Lewandowska, aplikantka radcowska, tłumaczka języka migowego w Radiu dla Ciebie

Anna Lewandowska, aplikantka radcowska, tłumaczka języka migowego

Zobacz także