Webinarium międzynarodowej wymiany prawników „Lawyerex Polska” – relacja

Ponad 30 uczestników z Włoch, Rumunii, Grecji, Cypru, Słowacji, Francji, Hiszpanii oraz Cypru wzięło udział  w dniu 21 czerwca 2021 r. w webinarium realizowanym w ramach programu międzynarodowej wymiany prawników „Lawyerex”, który dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Wydarzenie kierowane było do wyłączenie do prawników z samorządów partnerskich programu z zagranicy. Podczas spotkania obecny był przedstawiciel Europejskiej Fundacji Prawników ELF – Vasileios Stathopoulos, który jest głównym koordynatorem programu Lawyerex pomiędzy samorządami prawniczymi.

Webinarium otworzyła r.pr. Joanna Wisła-Płonka – Przewodnicząca Komisji Zagranicznej KRRP oraz Przewodnicząca polskiej Delegacji w Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE. Następnie goście z zagranicy wysłuchali znakomitych wystąpień prelegentów z ramienia KIRP, głos zabrali kolejno:

– r.pr. Izabela Konopacka, Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy z Zagranicą przy OIRP we Wrocławiu, Członek Komisji Zagranicznej KRRP, II Wiceprezydent Federacji Adwokatur Europejskich FBE. Tytuł prelekcji: „Poland – normative framework and judicial structure”;

r.pr. Michał Woźniak, Wiceprzewodniczący Komisji ds. Zagranicznych oraz LegalTech przy OIRP w Rzeszowie, Członek Komisji Zagranicznej KRRP. Tytuł prelekcji: „Poland – procedural law in civil matters”;

r.pr. Agata Bzdyń, Członkini Komisji Praw Człowieka KRRP, ekspertka w obszarze praw człowieka oraz postępowań przez ETPC. Tytuł prelekcji: „Poland – procedural law in crimilaw matters”.

Celem webinarium było przybliżenie prawnikom pochodzącym z różnych jurysdykcji polskiego systemu prawnego oraz bieżącej problematyki. Pierwsza część webinarium (godz. 10.00-12.00) miała charakter wykładowy, natomiast podczas drugiej części wydarzenia (godz. 12.00-13.00) nastąpił podział na trzy mniejsze grupy w tzw. “break-out rooms” na platformie Zoomie – ta część spotkania miała na celu przedstawienie uczestnikom z zagranicy wybranego case’u, a następnie przeprowadzenie dyskusji z uczestnikami, a także wymianę doświadczeń i networking.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom oraz prelegentom za udział w tym wydarzeniu!

Dodatkowa informacja dot. programu Lawyerex: Informujemy, że obecnie w wyniku pandemii międzynarodowa wymiana prawników „Lawyerex” realizowana jest jedynie online. Wymiany stacjonarne polegające na możliwości odbycia stażu w danym kraju partnerskim programu będą organizowane dopiero wówczas, gdy sytuacja epidemiologiczna w Europie ustabilizuje się. Dodatkowe informacje o programie Lawyerex dostępne są na stronie internetowej KIRP  w zakładce „programy międzynarodowe”: https://kirp.pl/category/programy-miedzynarodowe/

Program Lawyerex jest dofinansowany ze środków Programu „Sprawiedliwość” Unii Europejskiej.

 

Zobacz także