Wiceprezes KRRP w Jury XXII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

Członkiem Jury, obok prof. UAM dra hab. Krystiana Ziemskiego, był m.in. Zbigniew Tur, wiceprezes KRRP,  dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. dr hab. Paweł Wiliński.

Zasada Konkursu polega na przygotowaniu i przedstawieniu przez uczestników mowy obrończej lub oskarżycielskiej w procesie cywilnym, karnym lub administracyjnym.  Uczestnicy mieli również prawo do trzyminutowej repliki. Podczas konkursu uczestnicy losowali kazusy spośród przygotowanych przez profesorów prawa lub przedstawicieli zawodów prawniczych.
To już trzynasty Ogólnopolski Konkurs , który organizuje ELSA. ELSA wraca do tradycji Konkursów Krasomówczych organizowanych na wydziałach prawa.
To wyjątkowy konkurs gdzie uczestnicy prezentują swoje umiejętności krasomówcze – mówił Zbigniew Tur Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych – to konkurs sprawdzający umiejętności autoprezentacji, pokonywania stresu oraz publicznego  przemawiania niezbędne w pracy radcy prawnego i adwokata.
W czasie tegorocznego konkursu uczestnicy, zwycięzcy lokalnych konkursów wygłosili  mowy kończące postępowanie przed sądem I instancji.
W konkursie I miejsce zajęła Karolina Michulec (Wrocław), II miejsce zajął Paweł Grzesiak (Gdańsk), III miejsce zajął Jakub Grabowski (Poznań). Przyznano także wyróżnienia dla Nikoli Tkacz (Łódź) oraz Patryka Kupisa (Szczecin). Nagroda Publiczności powędrowała do Patryka Kupisa.

Zobacz także