Drugi etap Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie

Dziś o 10:00 rozpoczął się drugi etap Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i wygaszanych klas gimnazjalnych realizowana przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych.

To już trzecia edycja Konkursu – mówi Leszek Korczak, Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych –  każda edycja cieszy się zainteresowaniem uczniów. Cieszy nas to, że rokrocznie możemy liczyć na udział kilkuset uczniów z całego kraju. To doskonały sposób zarówno edukacji prawnej najmłodszych, ale i rozpowszechnianie wiedzy o zawodzie radcy prawnego.

Etap okręgowy przeprowadzany jest w siedzibach większości Okręgowych Izb Radców Prawnych. Uczestnicy biorą udział w dwóch częściach etapu: pierwszym pisemnym – rozwiązują kazus i drugim ustnym.

Do etapu okręgowego zakwalifikowało się 481 uczniów, w tym 229 ze szkół podstawowych oraz 252 uczniów z wygaszanych klas gimnazjalnych.

Uczestnikami Akademii – Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych (klas V-VII) i uczniowie wygaszanych klas gimnazjalnych.

Celem Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie jest wszechstronne działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie związków prawa polskiego z prawem międzynarodowym.

Ogólnopolska Akademia – Konkursu Wiedzy o Prawie realizowana jest w trzech etapach:

Etap pierwszy – szkolny przeprowadzany jest w szkołach i składa się z części pisemnej. Innowacją tegorocznej edycji jest forma odbywania części pisemnej (testu). Będzie on realizowany on – line za pomocą specjalnej aplikacji, do której logować się będą na komputerach w szkole uczestnicy tegorocznej Akademii, o tej samej godzinie w całej Polsce.

Etap drugi – okręgowy – przeprowadzany jest w siedzibach miast wojewódzkich OIRP. Uczestnicy będą brali udział w dwóch częściach etapu: pierwszym pisemnym i drugim ustnym.

Trzeci etap – centralny (Finał) – przeprowadzony będzie w Warszawie i będzie się składał z wypowiedzi ustnej przed Centralną Komisją Akademii – Konkursu.

Spośród uczestników troje uczniów (ze szkoły podstawowej i  z wygaszanych klas gimnazjalnych) z trzema najlepszymi wynikami uzyska tytuł laureata, a pozostałe osoby zostaną finalistami Akademii – Konkursu. Zarówno dla laureatów jak i finalistów przewidziane są stosowne zaświadczenia i nagrody.

Pierwszy etap – szkolny  – odbył 22 marca 2018 roku o godzinie 11:00 dla szkół podstawowych oraz o godz.13:00 dla uczniów klas gimnazjalnych.

Drugi etap – okręgowy  – odbywa się 25 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:00 się w siedzibach OIRP w każdym województwie.

Trzeci etap – centralny (Finał) odbędzie się w dniu 16 maja 2018 roku o godzinie 10:00

– szkoły podstawowe oraz 16 maja 2018 roku – szkoły gimnazjalne.

Załączniki do pobrania

Zobacz także