Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Wideospotkanie członków KRRP w dniu 6 czerwca 2020 r.

Wideospotkanie członków KRRP w dniu 6 czerwca 2020 r.

W dniu 6 czerwca 2020 r. z wykorzystaniem aplikacji internetowej umożliwiającej przeprowadzenie wideokonferencji członkowie KRRP uczestniczyli w wideospotkaniu.

Po zakończeniu wideospotkania, w oparciu o art. 14 h ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w formie elektronicznej odbyło się głosowanie członków KRRP.

Podjęto uchwały w sprawie:

  1. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Krajowej Izby Radców Prawnych za rok 2019,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krajowej Izby Radców Prawnych za rok 2019,
  3. badania sprawozdania finansowego Krajowej Izby Radców Prawnych za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 r,
  4. szczególnych zasad odbywania aplikacji radcowskiej w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19,
  5. wyboru Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego,
  6. uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawych w Szczecinie w sprawie podziału radców prawnych na rejony i ustalenia liczby delegatów na Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawych w Szczecinie z poszczególnych rejonów.