Wideospotkanie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

Kampania promocji zawodu radcy prawnego, dołączenie do inicjatywy Tour de Konstytucja, modyfikacja platformy e-KIRP oraz wyszukiwarki szukajradcy.pl były głównymi tematami wideospotkania Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych 21 maja br.

Obrady rozpoczęły się spotkaniem z Przewodniczącym Komisji Praw Człowieka KRRP r.pr. Mirosławem Wróblewskim w sprawie przystąpienia Krajowej Rady Radców Prawnych do inicjatywy Tour de Konstytucja. Projekt fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych ma na celu przybliżenie społeczeństwu doniosłości ustawy zasadniczej, propagowanie wiedzy o prawach i wolnościach obywatelskich oraz propagowanie wiedzy o powiązaniu praw i wolności zagwarantowanych w Konstytucji z Kartą Praw Podstawowych UE, co w wielu aspektach jest zbieżne z edukacyjną i społeczną działalnością KRRP.

–  Warto przystąpić do projektu Tour de Konstytucja. W ramach współpracy możemy położyć nacisk na działalność edukacyjną Krajowej Rady Radców Prawnych, a tym samym przedstawić zawód radcy prawnego, co świetnie łączy się z 40-leciem samorządu oraz planowaną na lipiec kampanią promocyjną. Ponadto moglibyśmy przygotować w miejscach, gdzie przewidziane są przystanki Tour de Konstytucja, namioty, stoiska, gdzie skupilibyśmy się na udzielaniu informacji w związku z działalnością Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej oraz informacji o zawodzie radcy prawnego – stwierdził Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik.

Następnie omówione zostały uchwały w sprawie regulaminu Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej oraz dotyczące modyfikacji platformy e-KIRP i wyszukiwarki szukajradcy.pl, realizacji filmu promującego wyszukiwarkę szukajradcy.pl, realizacji filmu jubileuszowego i obsługi profilu szukajradcy.pl na Facebooku.

Prezydium rozpatrzyło również dokumenty przedstawione przez współpracujące z KRRP biuro rachunkowe, omówiono sprawozdanie finansowe Fundacji Subsidio Venire za rok 2021.

Przedmiotem spotkania Prezydium było także omówienie propozycji objęcia patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Medycznego, Farmaceutycznego, Bioetyki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz „Trzeciego Radomskiego Spotkania Prawników – Odpowiedzialność dyscyplinarna prawników i nauczycieli akademickich”.

Na koniec spotkania dyskusji poddano przedstawione przez Okręgowe Izby Radców Prawnych kandydatury do wyróżnienia odznakami honorowymi „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”. Członkowie Prezydium omówili również szczegóły przygotowań do Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, który został zwołany przez KRRP w dniach 6–8 lipca 2022 roku.

Pod głosowanie Prezydium poddano 21 uchwał w powyższych sprawach.

 

 

Zobacz także