Jubileusz XX-lecia Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa

Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa uświetnił XX-lecie swojego istnienia spotkaniem, które odbyło się 23 czerwca br. w auli Politechniki Warszawskiej. Gospodarzem wydarzenia był prof. dr hab. inż. Zbigniew Kiedyński, Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W uroczystości licznie uczestniczyli znamienici goście, wśród których należy wymienić przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, gości z zagranicy reprezentujących organizacje skupiające inżynierów budownictwa oraz przedstawicieli samorządów zawodowych inżynierów budownictwa z Czech i Słowacji. Udział w obchodach wzięli także przedstawiciele polskich samorządów zaufania zawodowego – Krajową Izbę Radców Prawnych reprezentowała Sekretarz KRRP r.pr. Agnieszka Gajewska-Zabój.

W czasie uroczystości odbył się pokaz filmu poświęconego historii i osiągnięciom samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, który przybliżył zgromadzonym gościom specyfikę pracy w tym zawodzie i najciekawsze zrealizowane dotychczas projekty. Następnie grupa zasłużonych działaczy samorządowych została uhonorowana odznaczeniami państwowymi. Oficjalną część obchodów zakończyły przemówienia zaproszonych gości.

Krajowa Izba Radców Prawnych oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa należą do Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego i współpracują na rzecz rozwoju zawodów zaufania publicznego.

Zobacz także