Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Wideospotkanie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

Wideospotkanie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

Przygotowanie nagrań szkoleń e-learningowych dla aplikantów radcowskich, organizacja Turnieju Arbitrażowego dla Studentów Szkół Wyższych, przyznanie honorowego patronatu KRRP Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Legal Tech – to najważniejsze kwestie poruszone podczas posiedzenia Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbyło się 7 marca w formule zdalnej.

Wideospotkanie otworzył Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik. W pierwszej kolejności przedstawiono projekty uchwał w sprawie wzoru karty ewidencyjnej i zawiadomienia o wykonywaniu zawodu radcy prawnego.

Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyznania honorowego patronatu KRRP Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Legal Tech – czyli nowe technologie w praktyce prawniczej, która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2023 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Następnie głos zabrała Wiceprezes KRRP Ewa Gryc-Zerych, która omówiła projekty uchwał dotyczących organizacji i zatwierdzenia Regulaminu Turnieju Arbitrażowego dla Studentów Szkół Wyższych „Młody Mistrz Arbitrażu 2023”. Jak podkreśliła Wiceprezes Gryc-Zerych:

– W ubiegłym roku turniej cieszył się dużym powodzeniem. Wzięło w nim udział 16 drużyn. Zapisy na tegoroczne wydarzenie, organizowane we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poland, ruszają 14 marca.

Kolejną problematykę, a mianowicie kwestię organizacji sesji CCBE w Warszawie, omówił Wiceprezes KRRP Michał Korwek. Wydarzenie odbędzie się w dniach 28-29 września 2023 r.

Podczas posiedzenia zreferowana została również uchwała dotycząca przygotowania nagrań szkoleń e-learningowych dla aplikantów radcowskich.

Tematem posiedzenia była również organizacja stacjonarnego posiedzenia Wyższej Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniach 30-31 marca w Warszawie.

Posiedzenie było także okazją do omówienia kwestii związanych organizacją Olimpiady Wiedzy o Prawie oraz wskazania przedstawiciela Krajowej Rady Radców Prawnych do składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Białymstoku.

Wszystkie omówione uchwały zostały podjęte w wyniku głosowania członków Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.