Szersza ochrona ubezpieczeniowa dla każdego radcy prawnego w ramach składki podstawowej

Informujemy, że umowa generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych na lata 2023-2026 zawarta pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a UNIQA TU S.A. gwarantuje w ramach składki podstawowej płatnej miesięcznie do OIRP każdemu radcy prawnemu nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC (150 000 euro na każde zdarzenie) i ubezpieczenie nadwyżkowe (350 000 euro na jedno i wszystkie zdarzenia), ale również ubezpieczenie:

  1. odpowiedzialności cywilnej radców prawnych pełniących funkcję kuratora oraz mediatora – SG 25 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
  2. następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – SU 50 000 zł (zakres terytorialny cały świat),
  3. odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzaniem biura i posiadaniem mienia – SG 200 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
  4. w zakresie Klauzuli dodatkowej: ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karnej skarbowej, SG 200 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
  5. ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności administracyjnej (Klauzula RODO) SG 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z brokerem ubezpieczeniowym WTW: radcaprawny@willistowerswatson.com.

 

Zobacz także