Wizyta przedstawicieli samorządu radców prawnych w instytucjach Unii Europejskiej

W dniach 21–23 marca 2018 r. członkowie Prezydium KRRP: Magdalena Witkowska Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy KRRP i Bartłomiej Tkacz oraz Mirosław Wróblewski Wice-Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy KRRP, a w dniu 23 marca 2018 r. także Wiceprezes Michał Korwek uczestniczyli w spotkaniach polskich prawników (przede wszystkim sędziów, ale także adwokatów oraz prawników reprezentujących organizacje pozarządowe) z przedstawicielami Parlamentu Unii Europejskiej, sędziami Trybunału Sprawiedliwości UE oraz Komisji Europejskiej zorganizowanych w Brukseli i Luksemburgu przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Tematem spotkań była praworządność w Polsce. W pierwszym dniu wizyty delegacja polska spotkała się z członkami Komisji LIBE (Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych) Parlamentu Europejskiego i urzędnikami Komisji Europejskiej (DG JUST), a w drugim dniu wizyty z Prezesem, sędziami i Rzecznikiem Generalnym Trybunału Sprawiedliwości UE. W ostatnim dniu wizyty odbyło się spotkanie  z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem oraz z komisarz UE ds. sprawiedliwości Vĕrą Jourovą.

Zobacz także