Wniosek do TK złożony

W wykonaniu uchwały Nr 293/IX/2016  Prezydium KRRP  z dnia 20 lipca 2016 r.  w dniu dzisiejszym Prezes KRRP złożył wniosek do Trybunału  Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucja RP tzw. ustawy inwigilacyjnej z dnia 15 stycznia 2016 r.

KRRP skarży do TK tzw. „ustawę inwigilacyjną”

Zobacz także