„Wolność wypowiedzi” – kurs online z cyklu HELP Rady Europy

Krajowa Izba Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka i Sekretariat Programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Europy zapraszają radczynie i radców prawnych do udziału w kursie pt. „Wolność wypowiedzi”.  Liczba miejsc ograniczona.

 Termin szkolenia online: 2.11.2021 r. do 31.12.2021 r.  

Udział w Kursie jest bezpłatny.

Język szkolenia: POLSKI

Krajowa Rada Radców Prawnych dysponuje 19 miejscami na ten kurs (1 miejsce dla każdej OIRP).

Spotkanie online inaugurujące kurs odbędzie się we wtorek 02.11.2021 r. w godz. 16:00 – 19:00.

Zgłoszenia można przesyłać do poniedziałku 25.10.2021 r. godz. 12.00 poprzez formularz zgłoszeniowy online:

https://www.webankieta.pl/ankieta/672682/help-wolnosc-wypowiedzi.html

Uczestnicy wyłonieni do udziału w kursie zostaną o tym poinformowani we czwartek 28.10.2021 r.

Kurs prowadzony jest w języku polskim, jednak podczas spotkania wstępnego inaugurującego kurs potrzebna będzie podstawowa znajomość języka angielskiego.

 

Informacja o kursie HELP:

Na kurs HELP składa się spotkanie wstępne, podczas którego uczestnicy kursu zostają wprowadzeni do tematu kursu, zapoznają się z metodologią szkolenia, platformą internetową HELP, podsumowują swoje dotychczasowe doświadczenia i zgłaszają oczekiwania wobec tutora. Zasadnicza część kursu odbywa się online, na platformie internetowej HELP – kurs jest interaktywny, zawiera prezentacje, filmy, testy, kazusy, wymaga od uczestników podejmowania dyskusji na forum i wspólnego rozwiązywania zadań. Każde szkolenie adaptowane jest do kontekstu krajowego – przetłumaczone na język polski, uwzględnia przepisy prawa krajowego oraz orzecznictwo. Szkolenia HELP prowadzone są przez przeszkolonych przez Radę Europy i certyfikowanych trenerów. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu HELP.

Program Kursu

Kurs koncentruje się na przepisach prawa międzynarodowego dotyczącego ochrony wolności słowa,
a także na orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Polska adaptacja zawiera odniesienia do prawa i orzecznictwa krajowego. Kurs składa się z m.in. z modułów: podstawowe koncepcje, pozytywne obowiązki, nadużycie wolności słowa, środki ochrony prawnej; typy wypowiedzi chronionej przez art. 10 Konwencji, ochrona prywatności, zniesławienie; regulacje dotyczące mediów, wolność słowa w sferze cyfrowej, wolność wypowiedzi w kontekście wyborów, ochrona źródeł informacji; dostęp do informacji, wolność wypowiedzi w kontekście wolności zgromadzeń; ochrona wypowiedzi w kontekście zatrudnienia; wolność słowa a religia.

Koszt Kursu

Koszt Kursu pokrywa w całości Rada Europy. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

Tutor Kursu

Prowadzącym Kurs jest radca prawny Mirosław Wróblewski – Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich od 2007 r., w latach 2012–2017 Członek Zarządu Agencji Praw Podstawowych UE, od 2019 r. Członek Zarządu European Network of National Human Rights Institutions, od 2016 r. członek Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych. Był pełnomocnikiem w wielu postępowaniach sądowych dotyczących ochrony wolności słowami przed sądami i Trybunałem Konstytucyjnym; autor i redaktor ponad 70 prawniczych artykułów, monografii i komentarzy.

Kryteria doboru uczestników:

  • Obowiązkowy jest udział w spotkaniu wstępnym online w dniu 2 listopada 2021 r.
  • Wymagana jest podstawowa znajomość języka angielskiego – tak, żeby zrozumieć prezentację po angielsku na spotkaniu wstępnym.
  • Liczba miejsc jest ograniczona – w kursie może wziąć udział 19 radczyń/radców prawnych (pozostałe miejsca przeznaczone są dla adwokatek i adwokatów). W przypadku radców prawnych na kurs zostanie przyjęta każda osoba, która zgłosi się jako pierwsza
    z danej okręgowej izby radców prawnych, wedle kolejności zgłaszania się uczestników
    z danych OIRP aż do osiągnięcia liczby 19 uczestników
    z 19 różnych OIRP. Celem takiej formy wyłaniania uczestników jest umożliwienie dalszego rozpowszechniania wiedzy zdobytej podczas kursu przez uczestników w różnych OIRP. Jeżeli wpłynie więcej niż jedno zgłoszenie z danej izby, zgłoszenie zostanie uwzględnione wedle kolejności zgłoszeń, jeżeli do 25.10.2021 r. nie zgłosi się maksymalna liczba uczestników z 19 różnych OIRP. Jeżeli zgłoszenia wpłyną w tym samym momencie, wówczas trzecim stosowanym kryterium (po kryterium przynależności do OIRP oraz daty i godziny wpływu zgłoszenia) będzie pierwszeństwo udzielane osobom, które zawodowo związane są z tematem kursu lub mają możliwość przekazania zdobytej podczas kursu wiedzy (np. podczas zajęć z aplikantami).

O programie HELP

Program HELP Rady Europy wspiera państwa członkowskie Rady Europy we wdrażaniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na poziomie krajowym. Szkolenia w ramach programu HELP skierowane są do profesjonalistów – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Mają na celu zwiększenie ich kompetencji w stosowaniu Konwencji i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w prowadzonych sprawach na poziomie krajowym. Szkolenia uwzględniają także odniesienie do prawa europejskiego, w tym Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a także innych konwencji Rady Europy.

Więcej informacji o programie HELP dostępnych jest na stronie Rady Europy: http://help.elearning.ext.coe.int/

Zobacz także