Wschodzące gwiazdy prawa nadal poszukiwane

Do 12 września przyjmowane są zgłoszenia do prestiżowego konkursu dla młodych prawników Rising Stars.

– Konkurs Rasing Stars premiuje młodych prawników, którzy wyróżniają się nie tylko wiedzą, ale też kreatywnością, zaangażowaniem w sprawy społeczne oraz otwartością na potrzeby klienta. To bardzo ważne w kontekście budowania zaufania społecznego do przedstawicieli zawodów prawniczych oraz do samego prawa. Jest to też doskonała okazja do promocji zawodu i usług prawniczych – mówi Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik

– Zachęcam młodych prawników do przyjęcia wyzwania. Zdobycie tak prestiżowego wyróżnienia może być dla nich prawdziwym wiatrem w żagle, motywacją do dalszej pracy, a także szansą na budowanie własnej marki, co w konsekwencji może mieć ogromny wpływ na rozwój kariery zawodowej – dodaje.

Konkurs Rising Stars organizowany już po raz dwunasty przez Wolters Kluwer Polska.

Prestiżowy tytuł „Rising Stars Prawnik – lider jutra 2023” czeka na ambitnych prawników pracujących w kancelariach prawniczych, przedsiębiorstwach, sądach, organizacjach pozarządowych czy w jednostkach administracji samorządowej i rządowej. Konkurs skierowany jest do osób, które do 12 września 2023 r. nie ukończyły 35. roku życia. Wśród kryteriów oceny znalazły się również działalność pro bono, dbanie o jakość stanowienia i stosowania prawa oraz osiągnięcia naukowe i Innowacyjność.

Spośród nadesłanych zgłoszeń kapituła konkursu wyłoni 35 nominowanych do nagrody. Następnie jury wybierze 10 laureatów, którzy otrzymają tytuł „Rising Star Prawnika – lidera jutra 2023”. Jury konkursu zastrzega sobie prawo przyznania 5 nagród specjalnych spośród zgłoszonych kandydatów. Zgłoszenia są zbierane online i można je przesyłać do 12 września br. do godz. 23.59.

Aby wziąć udział w konkursie należy wejść na stronę: https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/rising-stars.

Zobacz także