Wybrano władze Izby Łódzkiej – Grzegorz Wyszogrodzki dziekanem

Ponad 120 delegatów reprezentujących blisko dwutysięczną izbę radców prawnych w Łodzi dokonało wyboru władz samorządu na szczeblu okręgowym oraz swoich przedstawicieli w organach krajowych.

Dziekanem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych na kolejną czteroletnią kadencję wybrany został radca prawny Grzegorz Wyszogrodzki. Jako jedyny kandydat na tą funkcje i pełniący ją w minionej kadencji Grzegorz Wyszogrodzki otrzymał 117 głosów spośród 124 głosujących.

Zgromadzenie wybrało dwudziestoczteroosobową Radę Izby i pozostałe władze okręgowe. Wybrano także 16 delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych oraz członka Krajowej Rady Radców Prawnych, którego wyboru dokonuje bezpośrednio izba. Została nim r. pr. Ewa Stompor-Nowicka, która jako jedyny kandydat uzyskała 101 głosów spośród 110 głosujących.

W Zgromadzeniu uczestniczył Prezes KRRP r. pr. Dariusz Sałajewski.

Zobacz także